Znaki Dni Ostatnich w Koranie i Hadisach:

O Dniach Ostatnich wspomina sura Al-Takwir (81:1-20) oraz Al-Fath (48:29) i Al-Saff (61:7)

Druga manifestacja Proroka Muhammada (saw) w Dniach Ostatnich została przepowiedziana w surze Jumu'ah (62:3-4):

On jest Tym, który wśród ciemnego ludu Posłańca powołał spośród nich samych, który przedstawia im Jego Znaki i oczyszcza ich, i naucza ich Księgi i Mądrości, choć przedtem oni zdecydowanie błądzili. On też powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył. On jest Potężny, Mądry.

W hadisach do wersetów tych nawiązuje  Hadhrat Abu Hurairah: byliśmy akurat w  towarzystwie Proroka (saw), gdy została mu objawiona sura Jumu'ah. Gdy wyrecytował werset „powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył” (62,4), jeden z obecnych zapytał: „Kim są oni, Posłańcu Allaha?” Prorok (saw) nie zwrócił uwagi. Tamten człowiek powtórzył pytanie jeszcze dwa albo trzy razy. A siedział z nami wówczas Pers Salman. Prorok (saw) położył na nim rękę i rzekł: „Gdyby wiara miała odejść do Plejad, człowiek spośród nich z pewnością by ją odnalazł”.  (Bukhari)

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.