Trzy najlepsze wieki po Muhammadzie (saw):

Przed islamem trzy wieki świetności, a później wycofa się do niebios na lat tysiąc. (Bukhari, tom 4)

Islam pozostanie jedynie w nazwie.  Święty Prorok (as) rzekł:

Nastąpi upadek religii i nie zostanie z islamu nic oprócz nazwy, a z Koranu nic oprócz tekstu. Meczety będą wypełnione wyznawcami, lecz opróżnione z nauki. Naukowcy religijni będą najgorszymi istotami pod niebieskim sklepieniem”. (Mishkat-ul Masabih, s. 88 i Kanaz-ul Ummal, tom 6 s. 43).

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.