Mahdi w Indiach:

Hazrat Anasra donos, że Święty Prorok (pokój z nim) mówił o grupie walczącej w Indiach. Ludzie ci staną po stronie Mahdiego, którego imię brzmi Ahmad (historię tę opowiada Bukhari).
 
Święty Prorok powiedział, że Lud jego podzieli się na dwie grupy, które Allah uratuje od ognia. Jedna z nich będzie walczyć w Indiach, a druga będzie z Isa bin Maryam. (Musnad Ahmad bin Humbal tom 5, s. 78 i Nasai tom 2 s. 52 Bab Ghazwatul Hind)
 
Święty Prorok (pokój z nim) powiedział, że powstanie Lud na wschodzie, którzy przyniosą informację o miejscu Mahdiego, który będzie przywódcą, a oni będą go wspierać i pomagać mu w wykonaniu jego zadania. (Bihaarul Anwaar tom 13, s. 21 i Abu Daud tom 2, Bab Khoroojil Mahdi i Ibn Maja, druk w Kairze)

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.