Boże przewodnictwo w Dniach Ostatnich:

Hazrat [arab. Jego Świątobliwość] Mirza Ghulam Ahmad (pokój z nim), jako duchowy syn i następca Hazrata Muhammada (saw), realizował swą misję pokojową w Dniach Ostatnich aż do śmierci 26 maja 1908 roku. Wygłaszał mowy i napisał ponad osiemdziesiąt książek po arabsku, persku i w urdu, aby wyjaśniać nauki Koranu. Jego książki można przeczytać w internecie na http://www.alislam.org/. Obecnie to trudne zadanie zdobywania serc różnych ludzi z różnych krajów na całym świecie jest nadal realizowane pod przewodnictwem jego Następców - Kalifów w Ahmadiyycie.

W efekcie dynamicznej działalności edytorskiej wiernych i wolontariuszy wychodzą książki w pięćdziesięciu dwóch językach świata, działa także Muzułmańska Telewizja Ahmadiyya (MTA), która przez satelity dwadzieścia cztery godziny na dobę w różnych językach nadaje przesłanie pokoju. Obecnie po zaledwie stu latach społeczność skupia miliony ludzi ze 195 krajów Azji, Australii, Afryki, Europy i Ameryki. Zgodnie z proroctwami (Tazkiratush Shahadatain s. 64) ostateczne zwycięstwo pokoju ma nastąpić po trzech stuleciach. Skrótowo przedstawiony powyżej postęp osiągnięty zaledwie w czasie jednego wieku pozwala wierzyć, że ostateczne zwycięstwo przyjdzie już w tym lub następnym stuleciu. InszAllah( arab. Jeśli Allah zechce).

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.