Znaki Nadejścia Obiecanego Mesjasza


Zaćmienie słońca i księżyca:

Pojawienie się, zgodnie z proroctwem Proroka Muhammada (saw), w wyznaczonym czasie zaćmienia słońca i księżyca w miesiącu Ramadhan ...

Czas narodzin:

Obiecany Mesjasz urodzi się w trzynastym wieku po Hiżrah ( XIXw.), a ukaże się w czternastym wieku po Hiżrah ( XX w. ).

Podział muzułmanów:

Obiecany Mesjasz nadejdzie kiedy nastąpi podział muzułmanów na wielką liczbę sekt.

Miejsce narodzin:

Obiecany Mesjasz pojawi się na wschód od Damaszku.

Święty Prorok (pokój z nim) powiedział, że Mesjasz nadejdzie ze wschodu. (Ibn Majah). Natomiast inny hadis mówi: Mahdi zstąpi nieopodal białego minaretu na wschód od Damaszku. (Muslim)

Proroctwa o drugim nadejściu Jezusa Chrystusa w Biblii:

A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?»Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ...

Znaki Dni Ostatnich w Koranie i Hadisach:

O Dniach Ostatnich wspomina sura Al-Takwir (81:1-20) oraz Al-Fath (48:29) i Al-Saff (61:7)

Druga manifestacja Proroka Muhammada (saw) w Dniach Ostatnich została przepowiedziana w surze Jumu'ah (62:3-4):

On jest Tym, który wśród ciemnego ludu Posłańca powołał spośród nich samych, który przedstawia im Jego Znaki i oczyszcza ich, ...

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.