Mesjasz i Mahdi

Hadhrat(arab. Jego Ekscelencja) Mirza Ghulam Ahmad twierdził, że jest Mesjaszem i Mahdim, którego nadejście było przepowiedziane w Koranie i Hadisach:

 

"On jest Tym, który wśród ciemnego ludu Posłańca powołał spośród nich samych, który przedstawia im Jego Znaki i oczyszcza ich, i naucza ich Księgi i Mądrości, choć przedtem oni zdecydowanie błądzili. On też powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył. On jest Potężny, Mądry." 

Al-Jumuah (62:3-4)

 

Pewien Towarzysz Proroka (saw) relacjonuje: Pewnego dnia siedzieliśmy z Prorokiem (as), gdy został objawiony ten rozdział. Zagadnąłem Muhammada (saw): „Kim są ludzie, o których jest tu mowa i kim jest ten spośród nich, który jeszcze do nich nie dołączył?” Siedział pomiędzy nimi pewien Pers o imieniu Salman (pokój z nim). Prorok położył (saw) na nim rękę i rzekł: „Jeśli wiara dotrze do plejad, to człowiek spośród nich z pewnością ją odnajdzie." (Bukhari)


Nadejście Proroka Muhammada (saw) zostało opisane w przenośni jako pojawienie się Boga Wszechmogącego. Prorok (saw) stał się zwierciadłem odbijającym Boże Atrybuty. Był on Al-Abd.  Koran nazywa go Abdullahem, tzn. z arab. Sługą Allaha (72:20) W Dniach Ostatnich Bóg w Swej Łaskawości zesłał nam sługę Sługi -  Ghulama Ahmada (pokój z nim). Mirza Ghulam Ahmad z Qadian (pokój z nim) ogłosił, że jest Mahdim i Obiecanym Mesjaszem. Twierdził, że jest metaforycznym, drugim nadejściem Jezusa z Nazaretu (pokój z nim) oraz Bożym Reformatorem, którego nadejście zostało przepowiedziane przez Proroka Muhammada(saw).

Twierdzenie o Obiecanym Mesjanizmie

Poniżej znajduje się artykuł napisany przez Obiecanego Mesjasza (as), pochodzący z  Review of Religions, wrzesień 1904 (Vol.3, nr 9).
Moje twierdzenie o Obiecanym Mesjanizmie


Panowie, chciałbym wypowiedzieć się na temat moich własnych twierdzeń, które opublikowałem w tym kraju. Rozsądek i historia świadczą o fakcie, że kiedy ciemność grzechu przyćmi ziemię; kiedy wszelkiego rodzaju występki zapanują na świecie a zło weźmie górę nad dobrem; gdy wrażliwość duchowa ogłuchnie; gdy ziemia jest coraz bardziej zanieczyszczona niemoralnymi praktykami, a miłość do Boga staje się odrętwiała w sercach ludzi, zaczyna wiać trujący wiatr. Miłosierdzie Boga nakazuje wtedy, aby życie ponownie zostało tchnięte w martwe serca, a ziemia powinna być pośpiesznie oczyszczona. Tak jak istnieją pory roku w fizycznym świecie, tak samo istnieją duchowe rewolucje w świecie duchowym.
Jesienią drzewa tracą zieleń i świeżość, są pozbawione liści i gałęzi. Wyglądają jak człowiek, będący na ostatnim etapie gruźlicy, który traci całe swoje ciało i krew, lub jak trędowaty, którego twarz jest zniekształcona przez działanie trądu, a jego kończyny odpadły.

 Nasze czasy są początkiem wiosny. Martwota jesieni była doświadczana w Pendżabie w czasie, kiedy kraj ten był pod wpływami Sikchów. Wiedza już wtedy całkiem zanikła, a ignorancja stała się powszechna. Książki religijne stały się tak rzadkie, że nie można było ich nigdzie znaleźć, tylko za wyjątkiem zbiorów należących do kilku arystokratycznych rodzin pozostających niezachwianymi od ucisku Sikchów. Po nocy Sikchów nastąpił dzień brytyjskiego panowania, który przyniósł nam bezcenne błogosławieństwo i pokój. Prawda jest taka, że w odniesieniu do ogólnego pokoju i bezpieczeństwa panujących w kraju oraz wygód, którymi prawdziwie cieszymy się, jest niesprawiedliwością porównywanie dni władzy Sikchów nawet z nocami Rządu Brytyjskiego. Czas, w którym żyjemy jest czasem fizycznych jak również duchowych błogosławieństw. A to, co już pojawiło się jest oznaką bogactwa zbiorów, z których możemy wciąż czerpać.

Prawdą jest również, że ... 

 

Czytaj więcej (pobierz plik)

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka Filozofia Nauk Islamu
Mirza Gulam Ahmad (as)

więcej:.
Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.