Twierdzenia Obiecanego Mesjasza (as)

Twierdzenia Obiecanego Mesjasza i Mahdiego (as), proroka podporządkowanego[*], podległego oraz proroka z pośród wyznawców Proroka Muhammada (saw).
Mirza Ghulam Ahmad ogłosił :
 
Przysięgam na Boga, który jest Opiekunem mego życia, że On jest Tym  który mnie wysłał, nazwał mnie Prorokiem i nazwał mnie Obiecanym Mesjaszem. On poczynił liczne  ważkie  znaki, których jest około 300 000 dla poparcia mego twierdzenia.
(Dodatek do Haqiqa-tul-Wahi, Ruhani Khazain, tom  22, strona 503)
 

[*] Werset 24:56 (zamieszczony dalej w tekście zawiera w sobie obietnicę zapewnienia muzułmanom przewodnictwa duchowego, jak i doczesnego. Instytucja Khiīlāfat przybierze namacalną formę w osobie pewnych ludzi – następców Proroka Muhammada(saw). Tak jak obecnie Prorok Muhammad(saw) jest jedynym przywódcą ludzkości po wsze czasy, jako Khiīlāfat nadal trwać będzie w jakiejś formie aż do końca czasów, zaś wszystkie inne Khiīlāfat przestaną istnieć. Między innymi to właśnie stanowi jedną z wyższości Proroka Muhammada (saw) nad wszystkimi innymi Prorokami i Posłańcami Bożymi. Nasza epoka była świadkiem jego wielkiego duchowego Khiīlāfat w osobie założyciela wspólnoty Ahmadiyya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka Filozofia Nauk Islamu
Mirza Gulam Ahmad (as)

więcej:.
Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.