Obiecany Mesjasz i Mahdi (as)

Obiecany Mesjasz i Mahdi (as)

Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908)

Prorok jednoczący ludzkość w Dniach Ostatnich

Podobnie jak muzułmanie, wyznawcy wszystkich wielkich religii – żydzi, chrześcijanie,  hindus9, buddyści i inni z niecierpliwością wyczekiwali nadejścia Obiecanego Mesjasza, tak jak to przepowiedziano w ich Pismach Świętych. Sytuacja dojrzała do pojawienia się Wielkiego Reformatora jednoczącego ludzkość w jednej wierze.
 
Prorok Muhammad(saw) również przepowiedział, że w Dniach Ostatnich jego wyznawcy zboczą ze ścieżki prawości i  pogrążą się w największych głębiach upadku  W tym właśnie czasie, Bóg w swojej nieskończonej litości spowoduje pojawienie się Obiecanego Mesjasza i Mahdiego aby uratować ludzkość i przywieźć ją na powrót do Jednego Boga i islamu.
 
Na długo oczekiwanego Obiecanego Reformatora Bóg wybrał Mirzę Ghulama Ahmada z małego miasteczka  Qadian w Indiach.  Bóg przekazał mu to  poprzez bezpośrendnie objawienie. Nakazał mu również założenie Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya (czyt.ahmadija). Obiecany Mesjasz (as) położył podwaliny pod obecny, ogólnoświatowy Ruch Ahmadiyya w islamie. Jako duchowy syn i uczeń  Proroka Muhammada ( saw), otrzymał od Boga zadanie ponownego odkrycia islamu w jego pierwotnej czystości .Mirza Ahmad ogłosił :
 
Przysięgam na Boga, który jest Opiekunem mego życia, że On jest Tym  który mnie wysłał, nazwał mnie Prorokiem i nazwał mnie Obiecanym Mesjaszem. On poczynił liczne  ważkie  znaki, których jest około 300 000 dla poparcia mego twierdzenia.”
(Dodatek do Haqiqa-tul-Wahi, Ruhani Khazain, tom  22, strona 503)
 
Jego misją miało być  doprowadzenie i połączenie ludzkości w jedną światową religię. Zwrócenie monoteizmu w  wierze, moralności i sprawiedliwości. Wielu ludzi modliło się za to  i oczekiwało wypełnienia tej misji.
 
Ta ,,wojna piórem''  o zjednoczenie ludzkości w jednej wierze, czczącej Jednego Boga może być przeprowadzona wyłącznie  na drodze pokoju. Jej bronią jest : rozum i  argumenty oparte na faktach i prawdach wiary. W imię religii nie miała zostać przelana nawet kropla krwi, Przebudowa całego porządku świata jest prowadzona na drodze logiki, przekonywania, cierpliwości i wytrwałości.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.