DZIESIĘĆ WARUNKÓW BAI‘AT

Wprowadzenie do Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya

według

Jego Świątobliwość Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Obiecany Mesjasz i Mahdi (pokój z nim)

 

 

Osoba wstępująca do Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya uroczyście przysięga:

 

 

I


On/ona wejdzie w więź braterstwa z tym pokornym sługą Bożym[Obiecanym Mesjaszem], zobowiązując się do posłuszeństwa wobec mnie we wszystkim, co dobre ze względu na Boga oraz pozostanie wiernym temu aż do dnia jego/jej śmierci. On/ona wykaże tak wysokie oddanie w przestrzeganiu tej więzi, jakiego nie można znaleźć w innych ziemskich związkach i relacjach wymagających wytężonej obowiązkowości.

 


II


Wprowadzany uroczyście obiecuje, że on/ona będzie powstrzymywał/a się od szirk [przypisywanie Bogu partnerów] aż do dnia jego/jej śmierci.

 

III


On/ona będzie trzymać się z dala od fałszu, nierządu/ cudzołóstwa, winy oka, rozpusty, trwonienia, okrucieństwa, nieuczciwości, niezgody i buntu; oraz że on/ona nie pozwolą być poniesionym przez namiętności, jakkolwiek mogą one być silne.

 


IV


Nie będzie on/ona pod wpływem jakiegokolwiek impulsu powodował w żaden sposób krzywdy, ogólnie biorąc, stworzeniom Boga, a w szczególności muzułmanom, zarówno przez swój język, ręce ani żadne inne sposoby.

 


V


On/ona pozostaje wierny Bogu we wszystkich okolicznościach życia, w smutku i radości, w nieszczęściu i dobrobycie, w stanie błogości i próby. Powinien/powinna pozostać we wszystkich sytuacjach pogodzony/pogodzona z dekretem Boga i być gotowym/gotową stawić czoła wszelkiego rodzaju upokorzeniom i cierpieniom na Jego drodze oraz nigdy nie odwrócić się od Niego w ataku jakiegokolwiek nieszczęścia. Przeciwnie, on/ona powinien/powinna kroczyć dalej do przodu.

 

VI


On/ona będzie powstrzymywał/powstrzymywała się od nieislamskich zwyczajów i lubieżnych skłonności oraz całkowicie podporządkuję się autorytetowi Świętego Koranu. On/ona uczyni Słowo Boże i wypowiedzi Proroka Muhammada(saw) swoimi przewodnimi zasadami w każdym aspekcie jego/jej życia.

 

VII


On/ona całkowicie zrezygnuje z dumy i zarozumiałości i przejdzie całe swoje życie w pokorze, pogodzie ducha, wyrozumiałości i łagodności.

 

VIII


On/ona będzie uważał wiarę, honor wiary oraz sprawę islamu za droższe niż jego/jej życie, bogactwo, honor, dzieci i wszystkich bliskich.

 

IX

On/ona odda się służbie stworzeniom Boga tylko ze względu na Niego.  Podejmie starania na rzecz dobroczynności dla ludzkość według najlepszych jego/jej możliwości i mocy danej jemu/jej przez Boga.

 


X


On/ona wejdzie w więź braterstwa z tym pokornym sługą Bożym[Obiecanym Mesjaszem], zobowiązując się do posłuszeństwa wobec mnie we wszystkim, co dobre ze względu na Boga oraz pozostanie wiernym temu aż do dnia jego/jej śmierci. On/ona wykaże tak wysokie oddanie w przestrzeganiu tej więzi, jakiego nie można znaleźć w innych ziemskich związkach i relacjach wymagających wytężonej obowiązkowości.

 

 (Ishtihar Takmil-e-Tabligh, 12 stycznia, 1889)

(إعلان "تكميل التبليغ" في كانون الثاني / يناير 1889م - مجموعة الإعلانات ج 1 ص 189-190)


Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.