Ahmadiyya to nie jest nowa religia

Prorok Muhammad (saw) przepowiedział,  że w Dniach Ostatnich muzułmanie dokonają  poważnego upadku swojej pozycji duchowej i materialnej. W tym krytycznym czasie, Allah powoła Mesjasza i Imama Mahdiego, który przyniesie wiadomość o odrodzeniu islamu i jego uniwersalnym zwycięstwie. Niektórzy ludzie mają wrażenie, że Mesjasz i Mahdi to są dwie różne osoby, ale niektóre Tradycje  wyraźnie wskazują, że te dwa tytuły odnoszą się do jednej osoby.
 
Jako że nadchodzący Mesjasz był nazywany w Hadisach (zarejestrowane wypowiedzi Proroka (saw))  Jezusem, synem Marii lub Mesjaszem, synem Marii,  większość dzisiejszych muzułmanów wierzy, że Jezus lub Prorok Isa jest wciąż fizycznie żywy w niebie i że nie dosięgneła go śmierć. Wierzą, że on osobiście wróci żeby zreformować Ummę Proroka (saw) (społeczeństwo islamu).  Jest to całkowicie błędny pogląd. Jezus (as) był prorokiem i człowiekiem. Koran wyraźnie wskazuje, że umarł lecz nie na krzyżu. Nawet Prorok Muhammad (saw), największy spośród proroków, nie uciekł przed śmiercią.  Jak to możliwe by Jezus (as) był wciąż żywy? Tak więc, imię użyte w proroctwach Proroka (saw) jest metaforą i oznacza kogoś przypominającego Jezusa, następcę Proroka (saw) uznanego jako Mesjasza.

Mirza Ghulam Ahmada z Qadianu(as), w Indiach (1835-1908) był założycielem ruchu Ahmadiyya w islamie. Twierdził on, że był Mesjaszem rozdzielenia w islamie, tak jak Jezus był Mesjaszem podziału Mojżeszowego. Wyjaśnił, że wypełnił proroctwa powrotu Jezusa syna Marii, jako że posiadł, dane mu od samego Boga,  ducha i moc Jezusa (as) oraz jego charakter i osobowość. Również okoliczności historyczne zawierają bardzo bliskie podobieństwo do Jezusa lub Isy (as), Proroka Allaha. Ruch Ahmadiyya nie jest nazwą nowej religii. Jest to islam w swojej pierwotnej czystości. Nie jest zwykłym odłamem czy sektą w  islamie. Reprezentuje on renesans islamu w Dniach Ostatnich. Jest to najbardziej aktywna grupa islamu. Siedziba główna mieści się w Rabwah w Pakistanie. Posiada swoje misje w ponad 192 krajach na całym świecie.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.