Streszczenia Kazań Piątkowych

Wygłoszonych przez Jego Ekscelencja
Mirza Masroor Ahmad (aba), Przywódcę
Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya,
w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.


Uwaga: Zespół Alislam.org ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub brak zgodności w tym Streszczeniu Piątkowego Kazania.


Dżelsa Salana 2017 w Wielkiej Brytanii - nasze obowiązki (2017-07-21)

Kazania Piątkowe

Dżelsa Salana (doroczna konwencja) w Wielkiej Brytanii rozpocznie się, InszaAllah, w najbliższy piątek. Dzięki łasce Wszechmogącego Boga, z innych krajów przybywać zaczęli goście. Oprócz Ahmadi, którzy korzystają z błogosławieństw Dżelsy, goście tej konwencji składają się również z nie Ahmadi oraz nie muzułmanów, którzy przybywają nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale i z różnych innych krajów. Ci uczestnicy to przedstawiciele rządów, urzędnicy państwowi z różnych krajów oraz wpływowi przedstawiciele środowisk akademickich. Podobnie wzrastać również zaczęła liczba przedstawicieli prasy i mediów. Wszyscy ci uczestnicy, którzy pochodzą z zewnątrz naszej Wspólnoty, dokładnie wszystko obserwują i zwykle są pod wrażeniem. Tak więc, w dniach Dżelsa nasi wolontariusze to mężczyźni, kobiety, dziewczęta, chłopcy i dzieci służące przy przeprowadzaniu ,,cichego Tabligh’’ po ten czyniony poprzez prasę przedstawiający Ahmadijjat na cały świat. Tak oto wolontariusze ci odgrywają ogromną rolę i gdziekolwiek lub w jakikolwiek sposób są zaangażowani w swoją pracę, mają swoje specjalne znaczenie. To znaczenie powinno być rozpoznawane przez wszystkich - od asystenta po oficera. Działania i zachowania każdego pracownika mają wpływ na obserwatorów przybywających spoza naszej Wspólnoty.

Kierownicy zespołów powinni pracować z pokorą i być przykładem poprzez wykonywanie zadań jak zwyczajny ochotnik. Znaki pokory i łagodności powinny być widoczne na ich twarzach. Ich ton powinien być miękki i wyrażać najwyższe normy moralne. Pracownicy ci powinni zawsze pamiętać, że gościnność jest bardzo ważnym działem. W związku z tym Obiecany Mesjasz (as) wyraził w jednym miejscu swoje uczucia, które stały się dla nas przewodnią zasadą.

W pewnym momencie Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

 „Zawsze martwię się tym, aby żaden gość nie doświadczył kłopotów ani dyskomfortu. Zawsze podkreślam, że goście powinni mieć zapewniony jak największy komfort”.

Dodał:

 „Serce gościa jest jak kruche szkło, które może pęknąć z powodu najmniejszego bólu”.

 

Tak więc, powinniśmy to zapamiętać i uczynić wysiłek aby dążyć do zapewnienia gościom komfortu. Ponadto, zwracam się teraz do przełożonych wszystkich departamentów, że jeśli ich zachowanie będzie łagodne, jeśli wykażą wysokie morale oraz cierpliwość, także w tolerowaniu nieprzyjemnych słów, to ich przedstawiciele i asystenci również zademonstrują takie podejście do gości i okażą doskonałe przykłady gościnności. Jednakże, jeśli przełożeni będą mieli surową postawę oraz wyniosły ton, a także nie będą w stanie uważnie słuchać i być tolerancyjni, to ich przedstawiciele i asystenci będą również wykazywać takie zachowanie. Tak więc, w celu ustanowienia najwyższych standardów gościnności, organy nadzoru w każdym departamencie, powinny nieustannie oceniać się i dążyć do okazywania pokory i uprzejmości o najwyższym standardzie. Jak wspomniałem, gościnność na Dżelsa Salana nie dotyczy tylko kilku departamentów. Przeciwnie, każdy departament związany jest z gościnnością. Tym, którzy pracują przy dystrybucji jedzenia i mają bezpośredni kontakt się z gośćmi, zawsze przypominam, że w czasie dystrybucji żywności powinni rozważyć preferencje gości. Pomimo tego, że jest to trudne zadanie i zajmuje dużo czasu to powinni o tym pamiętać. Ponadto, jeśli nie ma innej możliwości, pracownik powinien usprawiedliwić to w jak najbardziej łagodny sposób, tak, aby nie ranić uczuć drugiej osoby.

Zwracając na to uwagę i dokonując analizy, Obiecany Mesjasz (as) przy pewnej okazji stwierdził, że osoba kierująca Langar musi nieustannie sprawdzać potrzeby gości, jednak, ponieważ jest to tylko jedna osoba, czasami może nie być w stanie dopilnować wszystkiego. Niektóre rzeczy mogą umknąć jej uwadze, dlatego też inna osoba powinna być zatrudniona do przypominania kierownikowi, a najlepszym sposobem na przypomnienie jest wyznaczenie przez kierownika kogoś, kto zbada to, gdzie pojawiły się niedociągnięcia. Zarówno bogaci, jak i biedni powinni być traktowani w ten sam sposób. Jak już powiedziałem w naszej Dżelsie często udział biorą goście nie będący Ahmadi oraz przedstawiciele prasy, którzy oceniają nasze zachowanie. Dlatego też standard moralny pracowników w każdym departamencie musi być na bardzo wysokim poziomie.

 

Pewnego razu Obiecany Mesjasz (as) stwierdził:

„Zgodnie z moją wiarą, jeśli przybywa gość i sytuacja prowadzi do tego, że rzuca obelgami i obraża nas, to powinniśmy to tolerować”.

 

Jakich instrukcji w związku z gośćmi i ich honorowaniem udzielił nam Święty Prorok (saw)? Istnieje przekaz, że Święty Prorok (saw) powiedział, że aby uwierzyć w Boga i w życie ostateczne potrzebne są trzy rzeczy- powiedzenie dobrej rzeczy lub milczenie, szanowanie bliźniego, honorowanie swoich gości. Wspomnę również, że Święty Prorok (saw) dbał również o duchowy rozwój swoich gości. Dlatego też w jednym sprawozdaniu czytamy, że po nakarmieniu przyjmowanych gości posłał ich na noc do meczetu, gdyż takie było ich pragnienie. Następnie obudził ich na poranną modlitwę. Dlatego też, podczas Dżelsa, departament Tarbijjat ma za zadanie przypominać swoim gościom o modlitwach i w delikatny sposób budzić ich na modlitwy Fażr i Tahażżud. Niechaj Wszechmogący Allach dopomoże wszystkim pracownikom służyć gościom Obiecanego Mesjasza (as) w jak najlepszy sposób.

 

Po modlitwie poprowadzę dwie modlitwy pogrzebowe.

Pierwsza z nich to ta za Sayyed Muhammad Ahmad Sahib, syna Hadhrat Dr Mir Muhammad Ismail, który zmarł w Lahore w dniu 13-stego lipca, w wieku około 92 lat. Inna lillahi ła inna ilaihi rażiuun. Był najstarszym synem Dr Mir Muhammada Ismaila i dlatego też Hadhrat Ummul Mu'mineen Ammaan Jan (błogosławiona żona Obiecanego Mesjasza (as) była jego ciocią. Był mężem najmłodszej córki Hadhrat Mirza Bashir Ahmad. W ten sposób był jego najmłodszym szwagrem. Hadhrat Dr Mir Muhammad Ismail ożenił się dwókrotnie. Pierwsza żona to Hadhrat Shaukat Sultan Sahiba, którą poślubił w 1906 roku. Nie mieli potomstwa. Drugą żoną była Amatul Latif begum Sahiba, córka Hadhrat Mirza Muhammad Shafi 'Sahib Dehlwi, audytora Sadr Anjuman Ahmadiyya. Małżeństwo to zawarte było w 1917 roku. Z łaski Bożej mieli siedem córek i trzech synów. Hudhur wspomniał o dwóch inspirujących wiarę wydarzeniach, z historii Ahmadiyyat, w które zaangażowany był Sayyed Muhammad Ahmad Sahib. Był bardzo pobożnym człowiekiem, który poświęcony był swym modlitwom. Niechaj Wszechmogący Allach podniesie jego status i zmiłuj się nad nim. Niechaj dopomoże On jego dzieciom kontynuować jego cnotliwe czyny.

 

Druga modlitwa pogrzebowa odbędzie się za Mahmooda Begum Sahiba, żonę Chaudhry Mahomet Siddique Sahib Bhatti. Jest matką Asghar Ali Bhatti Sahib, misjonarza służącego w Nigrze. Zmarła w dniu 16 lipca, w wieku 73 lat. Do Boga należymy i do Niego powrócimy. Zmarła była Mussi. Poza mężem zostawiła dwie córki i sześciu synów. Niechaj Allah da, aby jej dzieci mogły kontynuować jej dobre czyny.

Kazanie Piątkowe

2018-03-23
Obiecany Mesjasz i Mahdi(as)
Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Hadhrat Khalifatul Masih V (aba) powiedział: Dzisiaj jest 23 marca. Ten dzień jest obchodzony we Wspólnocie, jako Dzień Obiecanego Mesjasza (as), w którym to dniu Wspólnota organizujeNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.