Streszczenia Kazań Piątkowych

Wygłoszonych przez Jego Ekscelencja
Mirza Masroor Ahmad (aba), Przywódcę
Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya,
w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.


Uwaga: Zespół Alislam.org ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub brak zgodności w tym Streszczeniu Piątkowego Kazania.


Filtruj:       temat:       miesiąc:
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... >>

Kazania Piątkowe

Miłość i cześć dla Koranu Kazania Piątkowe

 

Niedawno pokazano Hadhrat Khalifatul Masihowi krótki film, w którym Maulałi z Afryki naucza dorosłych Koranu i bije ich bezlitośnie za drobne błędy. Ktoś, kogo językiem ojczystym nie jest język arabski i kto jest starszy niż 17-ście czy 18-ście lat, a może i starszym, nie może wymówić każdej litery tak dokładnie jak osoba, która

Znaczenie modlitwy piątkowej (Dżummah)

O wy, którzy wierzycie! Kiedy zabrzmi wołanie do Modlitwy w Piątek, śpieszcie do pamiętania o Allahu, i porzućcie wszelkie interesy. Tak jest dla was najlepiej, gdybyście tylko wiedzieli.

A kiedy Modlitwa się zakończy, rozejdźcie się po kraju i szukajcie łaski Allaha, i dobrze pamiętajcie o Allahu, aby dobrze się wam wiodło.(62:10-11)

Miłosierdzie Boga, przebaczenie i nagradzanie

Za łaską Allaha dzisiaj przeżywamy dwudziesty drugi dzień postu i jesteśmy w trzecim ashra (dziesięć dni) Ramadanu. Zgodnie z powiedzeniem Proroka (saw) przeszliśmy już przez dziesięć dni Ramadanu Bożego miłosierdzia, a następnie dziesięciu dni Bożego przebaczenia i obecnie znajdujemy się w dziesięciu dniach

Wykorzystanie błogosławieństw Ramadanu

Dziś jest piątek i pierwszy dzień błogosławionego miesiąca Ramadan, co czyni ten dzień pełnym niezliczonych błogosławieństw. Prorok (saw) powiedział, że w piątek jest pewna godzina, podczas której jeśli

Dżelsa Salana Niemcy 2015: Obwieszczajcie dobrodziejstwa Allaha

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że człowiek powinien dążyć do modlitw przez cały czas, w każdej sytuacji i powinien stosować się do: I głoś szczodrość twego Pana (93:12). To zwiększa miłość do Boga i wzmacnia pasję bycia posłusznym i

Dżelsa Salana Niemcy 2015: Dążenie do rewolucyjnej samoreforamcji

Z łaski  Boga, w Niemczech, rozpoczęła się dziś Dżelsa Salana. Gdziekolwiek na świecie siedzibę ma Dżama'at Ahmadiyya tam Dżelsa Salana jest ważną częścią programów Dżama'at.

 

Był czas, kiedy trudno było niektórym ludziom, nawet tym mieszkającym w Indiach, aby pozwolić sobie na podróż do Qadian

Podejrzliwość i wiara


Bóg stwierdza w Koranie:

O wy, którzy wierzycie! Unikajcie podejrzliwości, albowiem podejrzliwość w pewnych przypadkach jest grzechem.(49:13)

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Kiedy człowiek zaczyna robić błędne domysły i podejrzenia, rzeczy zaczynają

Obiecany Mesjasz (as): wyniosły status Proroka (saw)


Rząd Pendżabu w Pakistanie zakazał niedawno publikacji i wystawiania niektórych wydań Dżama'at. Z wykorzystaniem dzisiejszej technologii wiadomości rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Ludzie z Pakistanu piszą do Hudhura wyrażając

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości


Ostatnie Kazanie Piątkowe poruszyło pewne kwestie związane z Qadian, kiedy był ono małym, nieznanym miejscem. Kiedy Obiecany Mesjasz (as) udawał się na spacery, ktoś mu zwykle towarzyszył i spacerowali drogami obok krzaków. Qadian znacznie się rozwinął od tego czasu. Postęp ten był przepowiedziany przez Boga. Zazwyczaj

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości


Po tashhud, ta'ałłuz i recytacji Sura Al-Fatiha, Hudhur powiedział, że gdy Hadhrat Khalifatul Masih II (ra) wspomina zdarzenia z życia Obiecanego Mesjasza (as) to robi to z zamiarem pokazania w nich tych wniosków i lekcji, które są widoczne tylko dla oka dostrzegającego szczegóły i które obdarzą wierzącego poznaniem wiary i prawdziwego Boga, poprzez wskazanie mu prawidłowych ścieżek, co zwiększy jego

Religia, moralność i sukces materialny


Pytanie, które jest zadawane w dzisiejszych czasach, być może częściej niż kiedykolwiek wcześniej, przez młodych, którym nie były udzielone właściwe wskazówki i przez tych, którzy nie podążają za religią jest następujące: skoro edukacja tego świata prowadzi do dobrych obyczajów, to, jaki jest sens podążania za

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości


Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział kiedyś, że wielkie osiągnięcia kute są przez modlitwę. Ludzie wykwalifikowani w mesmeryzmie/hipnozie, poprzez ich know-how, również mogą doprowadzić do zmian w ludziach, jednak zmiany te są tymczasowe i indywidualne i nie przynoszą rewolucyjnych zmian. Podczas gdy modlitwa, jeśli wszystkie jej wymagania są należycie spełnione, może odwrócić losy narodów.

Istota czci Allaha (2015-04-10)
Istota czci Allaha


Naprawdę szczęśliwi są wierni,

Którzy są pokorni w swych Modlitwach (23:2-3)

 

Pierwszy z wymienionych wyżej wersetów daje pewną radosną wiadomość sukcesu dla wierzących. Jednakże, do jakiego rodzaju wierzących odnosi się? Następne wersety podają wiele warunków i wymagań bycia

Niezliczone błogosławieństwa Allaha


Obiecany Mesjasz (as) powiedział kiedyś:

„Bóg Wszechmogący stosuje duży nacisk na to, aby zatriumfował blask prawdy i wspiera On naszą misję, ale oczy tych ludzi nie otwierają się.’’

 

 Powiedział również, że napisał do niego przeciwnik mówiąc, że ludzie nie wycofali się jeszcze z opozycji w stosunku do Obiecanego Mesjasza (as), a jednak nie rozumieją, w jaki sposób

Zaćmienie słońca i księżyca


Dzisiejsze piątkowe kazanie dotyczyło zjawisk zaćmienia słońca i księżyca oraz ich historycznego znaczenia w odniesieniu do nadejścia Obiecanego Mesjasza (as).

 

W dniu dzisiejszym, w Wielkiej Brytanii, a także w niektórych innych krajach, miejsce miało zaćmienie słońca. Prorok (saw) polecił, aby podczas zaćmienia, modlić się szczególnie głęboko, wykonywać Istaghfar, dawać jałmużnę i oferować Salat. Dżama’at oferowało

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości


Dzisiejsze piątkowe kazanie oparte było na obserwacjach Hadhrat Musleh Mauda (ra), które bezpośrednio lub pośrednio ilustrują wskazówki Obiecanego Mesjasza (as).

 

Obiecany Mesjasz (as) zawsze darzył Tabligh gorącym uczuciem. Myślał o wszelkiego rodzaju cudownych sposobach i środkach Tabligh, które niosłyby jego wiadomość na krańce ziemi. Zasugerował kiedyś, że

Taqła (2015-03-06)
Taqła

O wy, którzy wierzycie! Baczcie na swój obowiązek wobec Allaha I niechaj każda dusza zważa na to, co wysyła przed sobą na następny dzień. I bójcie się Allaha, albowiem, zaprawdę Allah jest w pełni Świadom tego, co czynicie.

I nie bądźcie jak ci, którzy zapomnieli o Allahu, przez co On uczynił, iż oni zapomnieli i o swoich własnych duszach. Oto ci, którzy są grzesznikami. (59:19-20)

Kalifatu Masih II: Perły Mądrości

Dzisiejsze Piątkowe kazanie oparte zostało na pewnych obserwacjach Hadhrat Musleh Mauda (ra) dotyczących błogosławionego życia Obiecanego Mesjasza (as).

 

Przez szacunek do swego wyznawcy, Mir Hamid Shah Sahiba, Obiecany Mesjasz (as) przyspieszył swoje twierdzenie. W czasach, gdy Obiecany Mesjasz (as), pod wpływem nalegań ojca, był niemal zmuszony, aby znaleźć

Istota świadomego budowania narodu

Temat dzisiejszego piątkowego kazania pochodził z kazania Hadhrat Musleh Mauda (ra) o wadach i niedociągnięciach społecznych.

 

Braki są dwojakiego rodzaju, indywidualne i narodowe/zbiorowe, tak jak dobre cechy są również indywidualne i narodowe/zbiorowe. Należy pamiętać, że błędy i niedociągnięcia rozwijają się ze względu na

Kalifatu Masih II: Perły Mądrości

Po tashhud, ta'ałłuz i recytacji Sura Al-Fatiha, Hudhur (aqdas) stwierdził, że:

 

Hadhrat Kalifatul Masih II (ra), mówiąc o negatywnym wpływie debatowania, w którym ludzie mówią rzeczy, które nie wypływają z ich serca, wspomina przypadek dwóch osób biorących udział w badaniu książek Obiecanego Mesjasza (as), lecz przyjmujących punk przeciwny do ich własnego. Rezultat tego był taki, że człowiek, który pierwotnie był wierzącym

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... >>

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.