Streszczenia Kazań Piątkowych

Wygłoszonych przez Jego Ekscelencja
Mirza Masroor Ahmad (aba), Przywódcę
Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya,
w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.


Uwaga: Zespół Alislam.org ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub brak zgodności w tym Streszczeniu Piątkowego Kazania.


Filtruj:       temat:       miesiąc:
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... >>

Kazania Piątkowe

Istota wdzięczności wobec Allaha Kazania Piątkowe

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, że jego ostatnia wizyta w Danii miała miejsce jedenaście lat temu. Ci, którzy byli wtedy małymi dziećmi są teraz w wieku młodzieńczym, a wielu którzy wtedy znajdowali się wśród

Modlitwa i Fiqah Masih

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że dla człowieka bardzo ważne są dwa aspekty oczyszczania. Jednym z nich jest puryfikacja myśli i poglądów, a drugim jest posiadanie czystych i pobożnych uczuć. Głębokie i trwałe pobożne uczucia oraz emocje rodzą się w sercu, które

Salat to jest to (2016-04-15)
Salat to jest to

Koran w wielu miejscach zwraca uwagę na przestrzeganie Salat. W pewnych miejscach daje on przykazanie, aby chronić Salat, innym razem nakazuje, aby być regularnym w Salat, a jeszcze gdzie indziej przykazuje, aby oferować Salat na czas. Krótko mówiąc, Bóg kilkakrotnie polecił

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości

Hadhrat Musleh Maud (ra) raz wyjaśnił, że powinniśmy nieustannie rozważać czy nasze praktyki i decyzje są zgodne z Koranem i Hadisami. W związku z tym, w jaki sposób powinniśmy postępować w kwestiach, których rozwiązania nie można znaleźć w Koranie czy

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości

W ostatnim piątkowym kazaniu odczytany został urywek z pism Obiecanego Mesjasza (as), w którym mówi, że osoby urodzone w jego czasach miały szczęście i powinny skakać z radości, że Bóg spowodował, że

Obiecany Mesjasz (as)

Dwa dni temu był 23 marca, który jest bardzo ważnym dniem dla Ahmadiyya Dżama’at. Jest to dzień, w którym spełniona została Boska obietnica dana Prorokowi (saw) i spełniło się jego proroctwo oraz rozpoczęła się druga faza renesansu islamu. Bóg dał Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) z Qadian pozwolenie na ogłoszenie tego, że był Obiecanym Mesjaszem i Mahdim. Miał ponownie przywrócić

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości

Niektórzy rodzice upominają swoje dzieci zbyt surowo, podczas gdy inni są tak wyrozumiali, gdy ich dzieci zrobią coś złego, że te tracą poczucie dobra i zła. Oba ta sposoby mają bardzo zły wpływ na wychowanie dzieci. Zbyt duża surowość i powtarzające się upominanie czyni dzieci czyni je zbuntowanymi, a nawet przestają

Dobro i zło (2016-03-11)
Dobro i zło

O wy, którzy wierzycie! Nie chodźcie śladami szatana, kto bowiem chodzi śladami szatana, ten powinien wiedzieć, że niechybnie zachęca do nieprzyzwoitości i jawnego zła. I gdyby nie miłosierdzie Allaha i Jego litość wobec was, nikt z was nigdy nie byłby czysty, albowiem Allah oczyszcza, kogo zechce. A jest Allah Wszystkosłyszący, Wszechwiedzący.(24:22)

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości

Dzisiejsze piątkowe kazanie było kontynuacją opowiadań z morałem, które były zrelacjonowane przez Hadhrat Musleh Mauda (ra), a dotyczyły Obiecanego Mesjasz (as). Te starożytne historie z subkontynentu indyjskiego są dzisiaj relacjonowane dzięki Obiecanemu Mesjaszowi (as). Gdyby nie były

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości

Po przywitaniu wszystkich - niech pokój i miłosierdzie Boga będą z wami- i po daniu świadectwa absolutnej Jedności Allaha i tego, że Muhammad (saw) jest Jego Posłańcem i sługą, po szukaniu, u Boga, ochrony przed szatanem, Hudhur (aba) zarecytował Sura Al-Fatiha.

 

Następnie powiedział, że wielu ludzi bierze udział w bezsensownych dyskusjach. Niektórzy mówią do siebie, żartobliwie, niepotrzebne rzeczy, które prowadzą do

Proroctwo o Musleh Mauudzie

Dzień 20 lutego uznawany jest we Wspólnocie Ahmadiyya za dzień proroctwa o Musleh Maudzie. W proroctwie tym Bóg poinformował Obiecanego Mesjasza (as), że będzie miał syna, który będzie służyć wierze i posiadać liczne zalety. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że nie było to tylko proroctwo, ale był to również wspaniały niebiański znak, za pomocą którego Bóg

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości

Hadhrat Khalifatul Masih kontynuował swoją serię kazań dotyczącą opowieści o moralności i wykładach Obiecanego Mesjasza (as), które były przekazywane przez Hadhrat Musleh Mauda (ra).

 

Obiecany Mesjasz (as) zwykł opowiadać swoim dzieciom opowieści z morałem. Jedna z tych historii była

Prawda i fałsz (2016-02-05)
Prawda i fałsz

W czasie życia Obiecanego Mesjasza (as), podczas Dżelsa Salana, ktoś wspomniał w swoim przemówieniu, że jedyną różnicą pomiędzy misją Obiecanego Mesjasza (as), a innymi muzułmanami jest to, że ci ostatni przyjęli, że Jezus (as) wstąpił żywy do

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Wywyższony Allah jest ukryty, ale może być On zidentyfikowany poprzez Swoją moc. Człowiek możne znaleźć Jego Istotę poprzez modlitwę. Każdy człowiek, nawet królowie i cesarze, stają w obliczu

Istota przebaczenia (2016-01-22)
Istota przebaczenia

Pamiętaj, że odpłatą za zranienie jest takie samo zranienie, lecz jeśli ktoś wybacza i w ten sposób doprowadza do polepszenia, jego nagroda jest u Allaha. Zaiste, On nie miłuje grzeszników. (42:41)

Kalifatul Masih II: Perły Mądrości

Po przywitaniu wszystkich Assalamu Alaikum ła Rahmatullah niech pokój i miłosierdzie Boga będą z wami, po daniu świadectwa absolutnej Jedności Allaha i tego, że Muhammad (saw) jest Jego Posłańcem i sługą oraz po szukaniu u Boga ochrony przed szatanem, Hudhur Aqdas zarecytował Sura Al-Fatiha. Następnie powiedział, że

Ofiary finansowe i Łaqfe-Dżadid

Obiecanemu Mesjaszowi (as) objawione zostało:

 „Nie ma Boga oprócz Mnie, więc weź Mnie Samego jako Opiekuna.” (Tadhkirah, str. 626)

 

Bóg zapewnił tutaj Obiecanego Mesjasza (as), że nie musiał zwracać się do

Rok 2016 i nasze obowiązki

Jest to tradycją, że ludzie życzą sobie szczęśliwego Nowego Roku. Wysyłają również wiadomości z życzeniami do Hadhrat Khalifatula Masih. W zachodnich krajach Nowy Rok obchodzi się na przyjęciach zakrapianych alkoholem i na pokazach sztucznych ogni. W rzeczywistości jest również tak obchodzony w

Dżelsa Salana 2015 w Qadian

W tym roku Dżelsa w Qadian rozpocznie się jutro. Tymczasem w Australii i na Zachodnim Wybrzeżu USA Dżelsa rozpoczęła się w dniu dzisiejszym. Dżelsa Salana w Qadian ma szczególne znaczenie, gdyż jest to

Wizyta w Japonii (2015-11-27)
Wizyta w Japonii

 

Po przywitaniu wszystkich Assalamu Alaikum wa Rahmatullah (niechaj pokój i miłosierdzie Allaha będzie z wami) i daniu świadectwa absolutnej jedności Allaha oraz daniu świadectwa, że Muhammad (saw) jest Jego Posłańcem i sługą, i po proszeniu Boga o ochronę przed szatanem, Hudhur (aqdas) (niechaj Allah udzieli mu Swej Potężnej Pomocy) wyrecytował Sura Al-Fatiha, a następnie powiedział, że jak wiadomo odwiedził on ostatnio Japonię, aby zainaugurować otwarcie pierwszego meczetu. Jeśli przyjrzymy się warunkom w Japonii, to

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... >>

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.