Streszczenia Kazań Piątkowych

Wygłoszonych przez Jego Ekscelencja
Mirza Masroor Ahmad (aba), Przywódcę
Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya,
w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.


Uwaga: Zespół Alislam.org ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub brak zgodności w tym Streszczeniu Piątkowego Kazania.


Filtruj:       temat:       miesiąc:
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... >>

Kazania Piątkowe

Szczere postępowanie zgodnie z warunkami bai at Kazania Piątkowe

Każdy Ahmadi, który uważa, że ​przystąpił do bai’at Obiecanego Mesjasza (as), zobowiązał się przysięgą do duchowego, moralnego i edukacyjnego wzmocnienia oraz przestrzegania doktryn.

 

Tak więc, co jest wymagane, to to, że

Błogosławieństwa Dżelsa Salana 2017 w Wielkiej Brytanii

Z powodu ogromnej łaski i dobrodziejstw Wszechmogącego Allaha Dżelsa Salana w Wielkiej Brytanii zakończyła się bezpiecznie. Podczas wszystkich trzech dni tego zgromadzenia obserwowaliśmy łaskę i błogosławieństwa Wszechmogącego Boga i każdy uczestnik czuł, że

Dżelsa Salana 2017 w Wielkiej Brytanii - nasze obowiązki

Dżelsa Salana (doroczna konwencja) w Wielkiej Brytanii rozpocznie się, InszaAllah, w najbliższy piątek. Dzięki łasce Wszechmogącego Boga, z innych krajów przybywać zaczęli

Pragnienie posiadania dzieci i ich odpowiednie wychowanie

Wielu mężczyzn i wiele kobiet zwraca się do mnie z prośbą o modlitwy za ich nienarodzone dziecko. Czasami rodzice proszą o wskazówki dla swoich dzieci, które są nastolatkami i zbliżają się do dorosłości. Za łaską Boga

Istota Istighfar i Sattari

Hudhur powiedział, że nie ma na świecie jednego człowieka, który pozbawiony byłby wad. Atrybut Boga „Sattar” jest tym, który okrywa nasze słabości. Gdyby odsłonięte zostały wady, niedoskonałości i grzechy człowieka to

Obiecany Mesjasz i Mahdi(as)

Hudhur (aba) stwierdził, że wczorajszy dzień, 23 marca, był kluczową datą w dziejach Dżama’at, ponieważ był to punkt w historii, kiedy, z ręki Obiecanego Mesjasza (as) ustanowiony został Dżama’at. Obiecany Mesjasz (as) ogłosił, że

Ekstremizm i prześladowania Ahmadi

W dzisiejszych czasach obserwujemy coraz to silniejszą obecność skrajnie prawicowych partii politycznych i nacjonalistów. Komentują ten fakt także eksperci i analitycy wierząc, że wszystko to dzieje się, dlatego, że

Praca misjonarzy i urzędników

Hudhur (aba) wygłosił dziś inspirujące wiarę kazanie o znaczeniu misjonarzy i tych, którzy poświęcili swe życie służbie Dżama’at oraz o konieczności współpracy i porozumienia pomiędzy misjonarzami, urzędnikami oraz konieczności ujednolicenia starań w celu postępu Dżama'at.

 

Hudhur (aba) stwierdził, że

Małżeństwo i zagadnienia z nim związane

Hudhur (aba) nawiązał w swym dzisiejszym kazaniu do kłopotów małżeńskich, które są coraz większym problemem oraz do kwestii związanych z poszukiwaniem odpowiednich kandydatów i przedstawił porady

Krytykowanie i skarżenie

Dzisiejsze piątkowe kazanie wygłoszone było przez Khalifatula Masih V z meczetu Baitul Futuh w Londynie. Po Taszahhud i Sura Fatihah, Hudhur stwierdził, że niektórzy ludzie skarżą się na urzędników i innych członków, wytykając ich szczególne

Oddawanie czci, Sadaqa i Istighfar

W dzisiejszym dniu Hudhur wygłosił kazanie na temat niezwykle niebezpiecznego stanu rzeczy na świecie oraz przedstawił jak Istighfar (szukanie przebaczenia od Boga) oraz dawanie Sadaqa (poświęcenia finansowe/jałmużna) może pomóc w

Proroctwo o Musleh Maud

Dzisiaj Hudhur wygłosił kazanie na temat inspirującego wiarę proroctwa o Musleh Maud (Obiecany Reformator) i powiedział, że wypełnienie się tej przepowiedni było ogromnym dowodem na

Islam Ahmadijja: droga do duchowej ewolucji

Hudhur powiedział, że generalnie ludzie na świecie, przesiąknięci są materializmem. To jest wyścig w celu wygrania światowych zasobów. W wyniku tego powstało zamieszanie. Wszechmogący Bóg i religia mają

Cel Dżelsy (2017-02-03)
Cel Dżelsy

Dziś w Bangladeszu rozpoczyna się coroczna konwencja. Nie było planu, abym wygłosił przemowę końcową, jednak poprosili mnie oni, abym wspomniał o kilku sprawach w piątkowym kazaniu.

 

Dzięki łasce Wszechmogącego Allaha Dżama’at w Bangladeszu jest również bardzo

Salat i jego etykieta

Dzisiejsze piątkowe kazanie wygłoszone było przez Khalifatul Masih V w meczecie Baitul Futuh w Londynie. Po recytacji Taszahhud and Surah Fatihah, Hudhur oświadczył:

W poprzedni piątek mówiłem o wadze modlitwy. Otrzymuję listy od członków Dżama’at oraz urzędników mówiące, że był to doskonałe przypomnienie. Byli leniwi w

Zalety zgromadzeniowego Salat

Po recytacji Taszahhud i Sura Fatihah, Hudhur powiedział, że wszyscy wiemy, że oferowanie Salat jest dla muzułmanów obowiązkowe. Koran zwraca na to naszą uwagę opisując w różnych miejscach ważność modlitwy. Według Proroka Muhammada (saw) Salat jest istotą

Słuszność, sprawiedliwość i czyste sumienie

 Po Tashahud i Surze Fatiha, Hudhur wyrecytował z Koranu następujący werset:

 

„O wy, którzy wierzycie! Bądźcie dokładni w przestrzeganiu sprawiedliwości i bądźcie świadkami dla Allaha, nawet gdyby było to wbrew wam samym lub przeciwko waszym rodzicom lub

Dżelsa Salana 2016 w Niemczech

Po wyrecytowaniu Shahady i Sury Fatihah, Hudhur kontynuował:

Dzięki łasce Boga, począwszy od dzisiejszego dnia, Wspólnota Muzułmańska Ahmadiyya w Niemczech, obchodzi doroczną, trzydniową konwencję.

Według nakazu Wszechmogącego Allaha, Obiecany Mesjasz (as) ustanowił podwaliny tej corocznej konwencji (Dżelsa Salana) dla

Meczet Mahmood: Meczet w Malmo

Hadhrat Khalifatul Masih rozpoczął od recytacji poniższych dwóch wersetów:

Tylko ten może zatrzymać Meczety Allaha, kto wierzy w Allaha i Dzień Ostatni, przestrzega Modlitwy, płaci Zakat i nie okazuje bojaźni przed nikim z wyjątkiem Allaha - tacy właśnie mogą być właściwie prowadzeni. (09:18)

Nauki Obiecanego Mesjasza (as)

Odkąd Obiecany Mesjasz (as) ogłosił swoje twierdzenie i założył Dżama'at aż do dnia dzisiejszego muzułmanie bezustannie zarzucają Obiecanemu Mesjaszowi (as) i jego wyznawcom, że zaprzeczmy koncepcji ostateczności instytucji proroków, bo Obiecany Mesjasz (as) nazywał siebie prorokiem lub też, dlatego, że my przyjmujemy go za proroka. Oczywiście jest to całkowicie sfabrykowane twierdzenie. Zgodnie z nauczaniem

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... >>

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.