Streszczenia Kazań Piątkowych

Wygłoszonych przez Jego Ekscelencja
Mirza Masroor Ahmad (aba), Przywódcę
Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya,
w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.


Uwaga: Zespół Alislam.org ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub brak zgodności w tym Streszczeniu Piątkowego Kazania.


Filtruj:       temat:       miesiąc:
<< ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Kazania Piątkowe

Promowanie prawdziwego charakteru Proroka (saw) Kazania Piątkowe

Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, że kiedy przed tygodniem szedł na Modlitwę Piątkową zauważył dużą grupę dziennikarzy. Kiedy zapytał o to Amiir sahiba ten odrzekł, że przyszli oni tutaj, aby dowiedzieć się jak Ahmadi zareagują

Dbałość o honor Proroka (saw)

Hadhrat Khalifatul Masih V rozpoczął Kazanie Piątkowe recytacją poniższych wersetów koranicznych:

 

Allah zsyła Swoje błogosławieństwa na Proroka, a Jego aniołowie modlą się za niego.

Wdzięczność - źródło błogosławieństw

Angielska Dżelsa Salana jest wydarzeniem, na które czekamy z niecierpliwością. Jednym z warunkujących to czynników jest zapewne to, iż obecność Kalifatu w Wielkiej Brytanii nadaje temu zgromadzeniu status głównej Dżelsa, a innym jest położenie geograficzne.

Cel Dżelsa Salana (2012-09-07)
Cel Dżelsa Salana

 Po recytacji Sury Al Fatiha Hadhrat Khalifatul Masih V poinformował, że dzisiaj z Bożą łaską rozpoczyna się kolejna Dżelsa Salana w Wielkiej Brytanii.

Gościnność okazywana gościom Obiecanego Mesjasza (as)

Z łaski Boga zbliża się Dżelsa Salana w Wielkiej Brytanii i rozpocznie się Inszallah w następny piątek. Tak jak to działo się wcześniej, również teraz z łaski Boga, pracownicy różnych działów poświęcają wiele czasu swoim zadaniom ciężko pracując.

Szlachetny charakter Towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as)

Dzisiejsze kazanie Hudhur poświęcił omówieniu kilku wydarzeń z życia towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as).

Bycie posłusznym Prorokowi (saw)

Na początku swojego dzisiejszego kazania Hadhrat Khalifatul Masih V przytoczył poniższe wersety z Koranu:

Zaprawdę, macie w Proroku Allaha wspaniały wzór tego, który ma nadzieję spotkać Allaha i Dzień Ostatni i który dobrze pamięta o Allahu. (33:22)

Stańcie się prawdziwymi sługami Allaha

Hadhrat Khalifatul Masih V rozpoczął kazanie od recytacji poniższego wersetu:

 A kiedy moje sługi spytają cię o Mnie, powiedz: ,,Jestem w pobliżu. Odpowiadam na modlitwę proszącego, kiedy się do Mnie modli. Powinni zatem słuchać Mnie i wierzyć we Mnie, aby mogli iść słuszną drogą. " (2:187)

Zalety człowieka prawdziwie wierzącego

 

Hadhrat Khalifatul Masih V rozpoczął od recytacji poniższych wersetów koranicznych:

 

Zaprawdę, ci, którzy drżą ze strachu przed ich Panem oraz ci, którzy wierzą w Znaki ich Pana, i ci, którzy ich Panu nie przypisują żadnych partnerów, oraz ci, którzy dają to, co dają, podczas gdy ich serca pełne są strachu przed tym, że powrócą do ich Pana-oto ci, którzy śpieszą, by spełniać dobre uczynki i są w ich spełnianiu najpilniejsi. (23:58-62)

Ramadan, wielbienie Boga i cnotliwe czyny

 

Dzięki Bożej łasce możemy cieszyć się teraz świętym miesiącem Ramadan. Szczęśliwi są ci, którym ten błogosławiony miesiąc przyniesie wiele dobrego. Błogosławieństwa Ramadanu można uzyskać poprzez zrozumienie rzeczywistego znaczenia postu i wykorzystanie w pełni korzyści, jakie ze sobą niesie.

 

Głównym tematem kazania Hadhrata Khalifatula Masiha V było omówienie znaczenia wyrażenia Alhamdolillah [arab. wszelka chwała należy do Allaha].

 

Hadhrat Khalifatul Masih V wygłosił swoje kazanie piątkowe podczas kanadyjskiej Dżelsa Salana.

Po recytacji Sury Al Fatiha Hudhur rozpoczną swoją wypowiedź od podziękowania Wszechmogącemu Allahowi za umożliwienie kanadyjskiemu Dżama´at Ahmadiyya zorganizowania Dżelsa Salana.

Znaczenie Salat (2012-06-22)

 

Dzisiejsze kazanie Hudhur rozpoczął od przypomnienia nam o tym, że Allah okazuje nam w obecnych czasach, kiedy to wybrał Obiecanego Mesjasza (as), aby ten zreformował ludzkość, ogromną przychylność. Ale chociaż wszyscy twierdzimy, że w Niego wierzymy, to jest wśród nas wiele osób, których czyny bardzo różnią się od wypowiadanych słów.

Pomyślna podróż po Holandii i Niemczech

Na wstępie swego kazania Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, że nie tylko członkowie Ahmadiyyat, ale również nasi przeciwnicy widzą, jak wypełniają się Boże obietnice dane Obiecanemu Mesjaszowi (as).

Wypełniajcie zobowiązania wobec rodzaju ludzkiego

Hadhrat Khalifatul Masih V wygłosił kazanie piątkowe na Dżelsa Salana w Niemczech. Powiedział, iż w tym roku organizatorzy Dżelsa pracowali nad tym, aby w tym obiekcie, który jest większy niż poprzednie miejsce, gdzie odbywała się Dżelsa nie pojawiły się problemy, z którymi borykali się w ubiegłym roku.

Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił swoje kazanie piątkowe z meczetu Baitul Sabuh we Frankfurcie, w Niemczech. Odczytał fragmenty pism Obiecanego Mesjasza (as), w których dziękuje on Bogu za to, że obdarzył go

Salat a świadomość Bożej obecności

W dniu dzisiejszym Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił kazanie piątkowe w Nunspeet w Holandii, gdzie był obecny z okazji Dżelsa Salana organizowanego przez holenderski Dżama´at.

W tym Piątkowym Kazaniu Hadhrat Khalifatul Masih zrelacjonował zapisy o niektórych towarzyszach Obiecanego Mesjasza (as) uwydatniające ich żarliwą miłość do niego.

Poszukujący towarzystwa Obiecanego Mesjasza (as)

Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, iż dzisiejsze kazanie jest oparte na wydarzeniach z życia niektórych towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as), które ukazują z jak wielkim zapałem ludzie ci podróżowali, aby tylko mogli cieszyć się jego towarzystwem.

Idealny duch przejawiający się w budowie i zaludnianiu meczetów

Hadhrat Khalifatul Masih zainaugurował otwarcie nowego meczetu "Baitul Amaan" w Manchester w Wielkiej Brytanii i wygłosił kazanie na temat doskonałego ducha, jaki przejawia się w budowaniu meczetów i zapełnianiu ich ludźmi.

<< ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.