Streszczenia Kazań Piątkowych

Wygłoszonych przez Jego Ekscelencja
Mirza Masroor Ahmad (aba), Przywódcę
Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya,
w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.


Uwaga: Zespół Alislam.org ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub brak zgodności w tym Streszczeniu Piątkowego Kazania.


Filtruj:       temat:       miesiąc:
<< ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... >>

Kazania Piątkowe

Koran i Ramadhan (2013-07-19)
Koran i Ramadhan Kazania Piątkowe

Miesiąc Ramadhan to ten, w którym Koran został objawiony, jako przewodnictwo dla całej ludzkości z wyraźnymi dowodami prowadzenia i roztropności.

Ramadhan - cnota poszczenia

,,O wy, którzy wierzycie! Nakazuje się wam post, tak jak nakazywany on był tym, co byli przed wami, abyście mogli chronić się przed złem”(2:184)

Poszukiwanie i błaganie o życzliwość Allaha

Na początku swojego piątkowego kazania Hadhrat Khalifatul Masih zarecytował następujące wersety Koranu, które są również modlitwami: Spośród nich biorą się i tacy, którzy mawiają:

Obecny nieład wśród muzułmanów a prawdziwe nauki islamu

Hadhrat Khalifatul Masih rozpoczął kazanie recytacją wersetu z Koranu:

Oraz ci, którzy dołączają do tego, do czego Allah nakazuje dołączać, i boją się ich Pana, i obawiają się złego rozliczenia.

Musleh Maud- Obiecany Syn: kazanie piątkowe o Bogu i Modlitwach

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, że chciał, aby dzisiejsze kazanie dotyczyło proroctwa o Musleh Maud [ Obiecany Syn]. Czuł on, że zazwyczaj przedstawiamy to proroctwo i 

Wizje i sny towarzyszy Khalifatul Masiha II

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, że dziś przedstawi ostatnie kazanie z serii dotyczącej tradycji Towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as). Tradycje te były zestawione tematycznie i przedstawione w kazaniach. Odpowiedni wydział został poinstruowany, aby

Towarzysze Obiecanego Mesjasza (as), Dżelsa Salana w Bangladeszu i Sierra Leone

Hadhrat Khalifatul Masih nawiązał do tematu związanego z incydentami towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as), którzy kierowani byli prawdziwymi snami i wizjami

Wyniosły status Proroka (saw)

W dzisiejszym, piątkowym kazaniu Hadhrat Khalifatul Masih V wygłosił wykład oparty na pismach Obiecanego Mesjasza (as), które ilustrują głęboką, szczerą, żarliwą miłość i oddanie, jakim pałał on do Proroka (saw)

Prorok(saw), jego Mesjasz (as) i towarzysze

Bóg zesłał Obiecanego Mesjasza (as) w celu ugruntowania chwały i wysokiej rangi Proroka(saw). Obiecany Mesjasz (as) napisał:

„Bóg Wszechmogący nie powstrzymuje się od

Ożywienie ducha Waqfe-e- Nau

Dzisiejsze piątkowe kazanie Hadhrat Khalifatul Masih dotyczyło ożywienia ducha programu Waqfe Nau (dzieci, które przed swoimi narodzinami poświęcone są służbie w imię Boga). Zarecytowane były następujące wersety z Koranu:

Męczennicy (2012-12-14)
Męczennicy

Człowieka uznaje się ze męczennika zazwyczaj wtedy, kiedy ginie męczeńską śmiercią za sprawę Allaha. Co do tego nie ma wątpliwości. Najwyższy Allah otwiera wówczas dla niego bramy Raju. Ale termin szahiid [arab. męczennik] ma o wiele szersze znaczenie

Towarzysze Obiecanego Mesjasza (as)

 

W dzisiejszym kazaniu Hadhrat Khalifatul Masih V przedstawił pogłębiające wiarę wydarzenia z życia niektórych towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as). Ukazują one ich wielką wiarę w niego oraz to, jak

Muharram i wspaniałość statusu Hadhrat Husseina

Obecnie trwa muharram-ul-haram będący pierwszym miesiącem muzułmańskiego kalendarza. Na początku nowego roku zazwyczaj składamy sobie życzenia. W poprzedni piątek, kiedy to zaczynał się nowy miesiąc muharram

Wzorcowi słudzy islamu Ahmadiyya

Każdy człowiek, który przyjdzie na ten świat ma wyznaczony dzień śmierci. Bóg postanowił, że wszystko, co doczesne w końcu się rozpadnie, ale równocześnie przekazuje nam radosną nowinę, że po zakończeniu przemijającego

Towarzysze Obiecanego Mesjasza (as)

Hadhrat Muhammad Shah sahib (ra) opowiadał, że kiedyś uważał, iż osoba z rodu Syeda nie musi nikomu składać bai`at [arab. przysięga].W rezultacie pomimo, że zaakceptował prawdomówność Obiecanego Mesjasza (as)

Renesans islamu a prześladowania

Hadhrat Khalifatul Masih V rozpoczął swoje kazanie od recytacji poniższych wersetów:

 

Na niebo, posiadające budowle z gwiazd,

I Obiecany Dzień,

I świadka, i tego, któremu dawane jest świadectwo,

Towarzysze Obiecanego Mesjasza (as)

Hadhrat Khalifatul Masih V kontynuował temat wzmacniających wiarę wydarzeń z życia towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as).

 

Hadhrat Walayat Shah sahib (ra) napisał, że z powodu swojej pracy nie miał zbyt wielu okazji widzieć się z Obiecanym Mesjaszem (as). Złożył bai`at pod wpływem pewnego snu

Towarzysze Obiecanego Mesjasza (as)

 Po recytacji Sury Al Fatiha Hadhrat Khalifatul Masih V powiedział, że zawsze, gdy mówi o wydarzeniach z życia towarzyszy Obiecanego Mesjasza (as) otrzymuje listy od ich potomków, którzy piszą, jak bardzo są mu za to wdzięczni.

Prorok dla ludzkości

Obiecany Mesjasz ( pokój z nim) oświadczył: ,,Jeśli ktoś posiada wiedzę o doświadczeniu życiowym Proroka ( pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim), jest w pełni świadom jakie wówczas były warunki życia oraz czego dokonał po swoim przybyciu, wołałby 

<< ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... >>

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.