Streszczenia Kazań Piątkowych

Wygłoszonych przez Jego Ekscelencja
Mirza Masroor Ahmad (aba), Przywódcę
Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya,
w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.


Uwaga: Zespół Alislam.org ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub brak zgodności w tym Streszczeniu Piątkowego Kazania.


Filtruj:       temat:       miesiąc:
<< ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... >>

Kazania Piątkowe

Znaki prawdy (2014-02-14)
Znaki prawdy Kazania Piątkowe

W dzisiejszym piątkowym kazaniu Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił wykład w odniesieniu do objawień Obiecanego Mesjasza (as), które są podane w jego pismach. W związku z tym Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że prawdziwym celem tych objawień było, dla Boga, aby


W cotygodniowym programie MTA Rah e Huda, nasi misjonarze i uczeni dyskutują na różne tematy, a także odpowiadają, na żywo, na pytania rozmówców telefonicznych, w tym także nie-Ahmadi.

W zeszłym tygodniu Hadhrat Khalifatul Masih oglądał część tego programu, gdy nie- Ahmadi widz

Introspekcja, samoreformacja i sukces

Otatnie piątkowe kazanie było dyskursem na temat reformacji praktyk lub szkolenia moralnego w odniesieniu do obowiązków misjonarzy, wliczając wszystkich tych, którzy poświęcili swoje życie

Reformacja: zbiorowa odpowiedzialność i wysiłek

W dzisiejszym piątkowym kazaniu kontynuowany był temat reformacji praktyk ze szczególnym uwzględnieniem sposobów i środków uzyskiwania najlepszych efektów dla dobra znacznej części Dżama'at. W ostatnich dwóch piątkowych kazaniach było wyjaśnione, że

Samoreformacja: determinacja, wiara i odbudowa

Ostatnie piątkowe kazanie było dyskursem na temat utrudnień w reformacji praktyk, które to utrudnia wielokrotnie ciągną nas do tyłu oraz

Introspekcja i samoreformacja

W ostatnim kazaniu piątkowym zwrócono uwagę w kierunku reformacji praktyk w odniesieniu do pewnego piątkowego kazania Hadhrat Musleh Maud (ra). Incydenty z błogosławionego życia Proroka (saw) oraz

Wiara, Salat i niezłomność

Obiecany Mesjasz (as) zawsze podkreślał w swoich książkach, pismach i wypowiedziach, cel jego przyjścia. Ci z nas, którzy twierdzą, że przyjęli bai`at Obiecanego Mesjasza (as), muszą zawsze mieć ten cel, a w rzeczywistości te cele, na uwadze, tak abyśmy

Stań się człowiekiem Boga

Hadhrat Khalifatul Masih wygłosił dzisiejsze kazanie z Nagoja w Japonii.


Hudhur powiedział, że za Łaską Bożą jest on zdolny bezpośrednio wygłosić kazanie do japońskiego Dżama'at po około siedmiu latach.

Budowanie meczetów i niezłomność w czczeniu Allaha

Światło to oświetla te domy, względem których Allah nakazał, aby zostały wyniesione i by pamiętano w nich Jego imię. W nich Go wychwalają rano i wieczorem.

Główne atrybuty prawdziwych sług Boga

Powiedz Moim sługom, iż zawsze powinni mówić to, co jest najlepsze. Zaiste, szatan sieje między nimi niezgodę. Zaiste, szatan jest jawnym wrogiem człowieka.(17:54)

Istota duchowej doskonałości

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

 ,,Każdy człowiek powinien bać się Boga. Bojaźń Boża spowoduje, że będzie on czynił wiele pobożnych uczynków ".

 

Powiedział on także:

Kryzys w Syrii (2013-09-13)
Kryzys w Syrii

Obecna sytuacja na świecie dąży szybko w kierunku zniszczenia. W szczególności kryzys syryjski może pogrążyć świat arabski w wielkiej dewastacji i jeśli obce mocarstwa włączą się w to, to wynikająca z tego straszna szkoda nie będzie ograniczona tylko do

Przegląd Dżelsa Salana w Wielkiej Brytanii 2013

Allhamdulillah, ponownie Dżelsa Salana w Wielkiej Brytanii zakończyła się ze wszystkimi błogosławieństwami i podkreślając dalej temat wdzięczności, wszyscy doświadczyli Łaski Bożej. Ci obecni na Dżelsa i ci, którzy

Istota Ahmadiyyat (2013-08-16)
Istota Ahmadiyyat

Po recytacji Taszahhod, Ta'ałłoz i Sury Al-Fatiha, Hudhur (niech Allah wzmocni go Jego Potężną Pomocą) powiedział:

Kilka dni temu rozmawiałem z osobą zajmującą stanowisko urzędowe i stało się dla mnie jasne, że istnieją pewne kwestie, którymi muszę się zająć. Są one szczególnie potrzebne

Sprawiedliwość, Równość i Świadomość Boga

Dzisiejsze piątkowe kazanie było kontynuacją dwóch ostatnich kazań wyjaśniających wersety 152 do 154 w Surze Al-An'am. Dwa aspekty wyjaśnione dziś odnoszą się do wypełniania społecznych powinności, zakańczania

,,Abyście nie czynili niczego plugawego

Ostatnie kazanie piątkowe było oparte na Bożych przykazaniach zacytowanych w wersetach 152 - 154 w Surze Al An'am. Tylko trzy pierwsze przykazania, czyli unikanie szirk, życzliwe traktowanie rodziców i

Postępuj według przykazań Koranu

 „Powiedz: „Podejdźcie, powiem wam czego zabronił wasz Pan abyście nie przypisywali mu żadnego partnera; i abyście czynili dobro rodzicom i abyście nie zabijali swych dzieci ze strachu przed biedą

Koran i Ramadhan (2013-07-19)
Koran i Ramadhan

Miesiąc Ramadhan to ten, w którym Koran został objawiony, jako przewodnictwo dla całej ludzkości z wyraźnymi dowodami prowadzenia i roztropności.

Ramadhan - cnota poszczenia

,,O wy, którzy wierzycie! Nakazuje się wam post, tak jak nakazywany on był tym, co byli przed wami, abyście mogli chronić się przed złem”(2:184)

Poszukiwanie i błaganie o życzliwość Allaha

Na początku swojego piątkowego kazania Hadhrat Khalifatul Masih zarecytował następujące wersety Koranu, które są również modlitwami: Spośród nich biorą się i tacy, którzy mawiają:

<< ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... >>

Kazanie Piątkowe

2018-03-23
Obiecany Mesjasz i Mahdi(as)
Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Hadhrat Khalifatul Masih V (aba) powiedział: Dzisiaj jest 23 marca. Ten dzień jest obchodzony we Wspólnocie, jako Dzień Obiecanego Mesjasza (as), w którym to dniu Wspólnota organizujeNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.