Streszczenia Kazań Piątkowych

Wygłoszonych przez Jego Ekscelencja
Mirza Masroor Ahmad (aba), Przywódcę
Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya,
w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.


Uwaga: Zespół Alislam.org ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub brak zgodności w tym Streszczeniu Piątkowego Kazania.


Filtruj:       temat:       miesiąc:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... >>

Kazania Piątkowe

Obiecany Mesjasz i Mahdi(as)

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Hadhrat Khalifatul Masih V (aba) powiedział:

 

Dzisiaj jest 23 marca. Ten dzień jest obchodzony we Wspólnocie, jako Dzień Obiecanego Mesjasza (as), w którym to dniu Wspólnota organizuje

Godni naśladowania Towarzysze Proroka (saw)

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) powiedział:

 Wspominając o ofiarach poniesionych przez Towarzyszy (Ra) Proroka (saw), o ich statusie i łaskach, które Wywyższony Allah im

Doskonalenie własnych cnót, moralności i manier

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) stwierdził:

 

Nauki islamskie mocno podkreślają praktykowanie dobrych obyczajów i doskonałych manier na każdym poziomie, w domu jak i w społeczeństwie. Żadna inna religia nie zajmuje się tym tak szczegółowo. Jednakże, niestety, to

Proroctwo Obiecanego Reformatora

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) powiedział:

 

W dzisiejszych czasach, dzień Dżelsa Musleh Maud obchodzony jest w związku z proroctwem Obiecanego Reformatora. 20 lutego jest dniem, w którym Obiecany Mesjasz (as) – będąc poinformowanym przez Wywyższonego Allaha- przepowiedział i

Moc rozważnych Modlitw

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) stwierdził:

Wierzący, który twierdzi, że wierzy w Wywyższonego Allaha, powinien zawsze pamiętać o przykazaniu Wywyższonego Boga, które mówi, że to On stworzył nas, abyśmy Go czcili:

„I stworzyłem jinn i ludzi po to tylko, by Mnie czcili.”(51:57)

 

Wszechmogący Allah nauczył nas także sposobów wielbienia takich jak

Sahibzada Mirza Ghulam Ahmad-pokorny sługa Allaha

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) powiedział:

 „Hadhrat Aisza (ra) relacjonuje, że Prorok (saw) powiedział: „Jeśli stu muzułmanów odmówi modlitwę pogrzebową za zmarłą osobę i wstawi się za nią do Allaha prosząc Go o wybaczenie dla niej, to wstawiennictwo tych muzułmanów zostanie zaakceptowane.”

Sposoby ubiegania się o ochronę Allaha

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) przytoczył następujące wersety:

 „W imię Boga, Miłosiernego, Litościwego. Ha Mim. Objawienie tej Księgi pochodzi od Allaha, Potężnego, Wszechwiedzącego, Przebaczającego grzech, Przyjmującego skruchę, Srogiego w karaniu, Pana obfitości. Nie ma Boga poza Nim. Do Niego nastąpi ostateczny powrót.”(40:1-4)

Moc Modlitwy (2018-01-26)
Moc Modlitwy

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) powiedział:

Pewnego razu, podczas opracowywania filozofii modlitwy, Obiecany Mesjasz (as) stwierdził:

„Gdy dziecko jest głodne to płacze aby dać mu mleko, które wtedy powstaje w piersiach matki. Dziecko nie wie nawet, czym jest modlitwa, ale

Mirza Khushiid Ahmad - pokorny człowiek

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) potwierdził:

 

Dwa dni temu zmarł długoletni sługa społeczności Ahmadiyya, szanowny Sahibzadah Mirza Khurshiid Ahmad sahib. Innaa Lillahi ła Innaa Ilaihi Radżi'uun (Zaprawdę, do Boga należymy i do Niego powrócimy.). Wywyższony Allah obdarzył Mirza Khurshiid Ahmad sahib

Wspaniali ludzie (2018-01-12)
Wspaniali ludzie

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) powiedział:

 

 W odniesieniu do duchowego wpływu Proroka (saw), Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Jestem przekonany, że duchowy wpływ Proroka (saw) były tak znaczący, że nie został przyznany żadnemu innemu prorokowi na świecie. Ta moc przyciągania, jaką posiadał nasz Szlachetny Prorok (saw) stoi za tajemnicą

Ofiary finansowe i Łaqfe Dżadid 2018

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) stwierdził:

 „W wielu miejscach w Koranie, odkrywamy, że uwaga wierzących zwracana jest na ofiary finansowe. W jednym miejscu Wszechmogący Allah stwierdza: „ła maa tunfiqoo min khairin fa li-anfusikum” co znaczy „I wszystko, co wydacie z bogactwa, płynąca z tego korzyść będzie dla was samych(…)”. (2:273) Oprócz tego wspomniano także o

Istota rozważnych modlitw

Po recytacji Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Hadhrat Khalifatul Masih V (aba) powiedział:

Dzisiaj, za Łaską Wywyższonego Allaha, w Qadian rozpoczęła się Dżelsa Salana. Módlcie się do Wywyższonego Boga, aby te trzy dni tamtejszej Dżelsy przebiegły spokojnie oraz aby szczerzy członkowie Wspólnoty mogli osiągnąć cel, którzy

Wspaniali ludzie (2017-12-15)
Wspaniali ludzie

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sury Al-Fatihah, Hadhrat Amiir-ul Mu'miniin (aba) wyrecytował setny werset Sury Taubah:

„A jeśli chodzi o pierwszych wśród wiernych, pierwszych Emigrantów i Pomocników oraz tych, którzy za nimi poszli w najlepszy z możliwych sposobów, w nich Allah znajduje upodobanie i oni znajdują upodobanie w Nim; On przygotował dla nich Ogrody, poniżej których płyną strumienie. Zamieszkają w nich na wieki. Oto największe zwycięstwo”. (9:100)

Poszukiwanie zadowolenia Allaha

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Hadhrat Amiir-ul-Mu'mineen (aba) wyrecytował werset 15 z Sury Al-'Imran, a następnie powiedział:

„Tłumaczenie tego wersetu jest następujące: „Miłość rzeczy upragnionych wydaje się ludziom bez skazy- niewiasty i dzieci, zebrane stosy złota i srebra, rasowe konie i bydło, i zbiory. Są to artykuły życia doczesnego, lecz to Allah jest Tym, u Którego jest najwspanialszy dom.” (3:15)

Doskonały przykład-Muhammad(saw)

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta'łłuz i Sura Al-Fatihah, Hadhrat Amiirul Mu'mineen (aba) stwierdził:

 

Dwunasty Rabi'al-'Awwal to dzień, w którym narodził się Prorok (saw). Został on nazwany lampą, która promieniuje jasnością, aby oświetlić cały świat duchowym światłem. To był ten, o którym Wywyższony Allah powiedział: „I zesłaliśmy cię jako łaskę dla wszystkich ludów”. (21:108)

Zapraszaj do Boga mądrze i umiejętnie

„Nawołuj do drogi twego Pana mądrze, przystojnym napomnieniem i przekonuj ich tak, jak jest najlepiej. Zaiste, Pan twój wie najlepiej, kto zboczył z Jego drogi. On również zna tych, którzy są prawdziwie prowadzeni.” (16:126)

Przebaczenie i pojednanie

Obiecany Mesjasz (as) w swojej książce Kashti Nuh (Arka Noego) stwierdza: „Bóg, w waszej istocie, pragnie całkowitej przemiany i żąda od was śmierci, po której

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... >>

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.