Wykład w Sialkot

Wykład w Sialkot
Wykład w Sialkot

przez Mirzę Ghulam Ahmada (as), Obiecanego Mesjasza i Mahdiego

Wykład w Sialkot jest wykładem wygłoszonym przez Jego Ekscelencję Mirzę Ghulam Ahmada (as), Obiecanego Mesjasza i Mahdiego (1835-1908) w dniu 2 listopada 1904r w Sialkot  w Indiach.

 

Wykład ten omawia szczegółowo powody pojawiania się Proroków oraz Reformatorów Bożych. Wyjaśnia, w jaki sposób ludzie mogą rozpoznać prawdziwość ich proroctw i czynów. Autor analizuje powody pojawienia się w Dniach Ostatnich Obiecanego Mesjasza, który jest też Mesjaszem oczekiwanym przez  Żydów i chrześcijan, a Imamem i Mahdim dla muzułmanów.  Przytacza niezbite dowody, z  Ksiąg największych religii na świecie, potwierdzając prawdziwość swojego oświadczenia, że to on jest właśnie tym Obiecanym Mesjaszem. Przytacza Boże objawienia i obietnice objawione mu przez Boga będące dowodami, że to on jest owym „Oczekiwanym”.

Autor porusza dogłębnie ważności Salat (Modlitwy Codziennej), świętą zmianę jaką powoduje ona w osobie. Jej wpływ na rozwój duchowy i fizyczny człowieka oraz budowanie trwałego i silnego związku człowieka z Bogiem.

Omawia również szerokie spektrum innych tematów rozpoczynając od szczegółowej analizy misji Pierwszego Mesjasza- Jezusa(as), jego ukrzyżowania oraz Drugiego Przyjścia Jezusa(as) w jego osobie po analizę wierzeń zawartych w Wedach, a w szczególności kwestię reinkarnacji.

PDF

            Wykład w Sialkot PDF

 

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.