Warunki Bai‘at & Obowiązki Każdego Ahmadī

Warunki Bai‘at & Obowiązki Każdego Ahmadī
Warunki Bai‘at & Obowiązki Każdego Ahmadī

przez Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V(aba)

W 1889 r. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian twierdził, że jest tym samym obiecanym Mesjaszem i al-Mahdim, o którym prorok Muhammad(saw) dał dobrą nowinę. Prorok (saw) przepowiedział, że ważną rolą obiecanego Mesjasza i al-Mahdiego będzie ożywienie wiary i stanowcze ustanowienie praktyki prawa islamskiego.

Kiedy obiecany Mesjasz wysunął swoje żądanie i zaprosił wszystkie sprawiedliwe dusze, aby odpowiedziały na jego wezwanie, opublikował 10 warunków bai'at dla wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do niego z przymierza wierności. Ważne jest, aby wszyscy Ahmadi zapoznali się z tymi 10 warunkami.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V (adba) wyjaśnił te 10 warunków w świetle Koranu, powiedzenia proroka (saw) i pisma obiecanego Mesjasza (as) w różnych kazaniach i przemówieniach piątkowych. Są one przedstawiane w formie książki do prowadzenia wszystkich Ahmadi i wszystkich tych, którzy chcą poznać Ahmadiyyat prawdziwy islam.

PDF

Warunki Bai‘at & Obowiązki Każdego Ahmadī

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.