Poemat / Nazm polski Napisy

 

Youtube video, Nazm Temat: POJAWIENIE SIĘ BOGA

Wypowiedzi Mesjasza (as)

Kilka wypowiedzi Mesjasza (as) na różne tematy

Allah, Koran, Prorok Muhammad saw, itd.

Artykuł

Twierdzenie do Mesjasza

Twierdzenie do Mesjasza
Artykuł napisany przez Obiecanego Mesjasza (as), pochodzący z  Review of Religions, wrzesień 1904 (Vol.3, nr 9).

Video

Ahmadyyat101

Polskie napisy do filmów na youtube dostarczonych przez MTA International.
Młody Imam wyjaśnia różne tematy dotyczące Islamu Ahmadiyyat w krótkich filmach. 

 

Artykuły

Definicja Muzułmanina
kto decyduje?

Definicja prawdziwego muzułmanina
Czy wolno nazywać kogoś niemuzułmańskiego jeśli spełnia definicję muzułmanina według Koranu i Hadith?

Kim jesteśmy aby sądzić?
Czy wy wiecie lepiej, czy Allah?  Qur’an Kareem Rodzaj 2 werset 141

Galeria

Książki

Warunki Bai‘at
Wykład w Sialkot

Warunki Bai‘at & Obowiązki Każdego Ahmadī
Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V (adba) wyjaśnił te 10 warunków w świetle Koranu, powiedzenia       proroka (saw) i pisma obiecanego Mesjasza (as)

Wykład w Sialkot 
jest wykładem wygłoszonym przez Jego Ekscelencję Mirzę Ghulam Ahmada (as), Obiecanego Mesjasza i Mahdiego (1835-1908) w dniu 2 listopada 1904r w Sialkot  w Indiach.

Video

Kazania Piątkowe

Streszczenia Kazań Piątkowych
Polski Napisy 

Wygłoszonych przez Jego Ekscelencja
Mirza Masroor Ahmad (aba), Przywódcę
Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya,
w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.

 

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.