Asr  Trzecia z pięciu codziennych modlitw, ofiarowywana w czasie między rozpoczęciem opadania słońca a jego zachodem.

Azan  Islamskie nawoływanie na modlitwę.

Chusuuf  Zaćmienie księżyca w trakcie którego ofiarowywana jest specjalna modlitwa.

Duaa-al-Kunuut   Arabska nazwa specjalnej modlitwy recytowanej w ostatnim Rukaa Modlitwy Łitr.

Duruud lub (Assalatu – aalannabi)  Wezwanie (inwokacja) o zesłanie błogosławieństw na Świętego Proroka Islamu, Muhammada, pokój i błogosławieństwo Boga niech będzie z nim.

Dżalsa  Pozycja siedząca występująca między dwoma padnięciami na twarz w trakcie modlitwy.

Fard (l.m. Farad)  Przymusowy lub obowiązkowy, używane opisując kategorie modlitwy lub stałe części modlitwy.

Fard kifaja  Modlitwa obowiązująca wszystkich muzułmanów, którą, kiedy jeden z nich odprawia, uważa się omówioną przez wszystkich z nich, np. Modlitwa Pogrzebowa

Fażyr   Pierwsza z pięciu codziennych modlitw ofiarowywana w okresie od świtu i kończącego się kilka minut przed wschodem słońca.

Fitra  Pieniądze ofiarowywane przez muzułmanów przed modlitwą Iid-ul-Fitr przeznaczone dla potrzebujących by oni również mogli dołączyć do świętujących.

Hadż  Pielgrzymka do Kaaba w Mekce, również znana jako piąty filar Islamu.

Halal  „dozwolone” opozycja zakazu „Haram

Haram  „zaazane” opozycja terminu „halal”

Hidżra  Emigracja Proroka Muhammada i jego Towarzyszy z Mekki do Medyny w roku pierwszym ery muzułmańskiej (622 r.n.e.)

Iid-ul-Adha  Islamskie Święto Ofiarowania wspominające podporządkowanie się Proroka Abrahama i jego syna Izmaela Bogu .

Iid-ul-Fitr   Islamskie Święto kończące post w miesiącu Ramadanie.

Ikama   Skrócona wersja Azanu recytowana głośno aby zaznaczyć że rozpoczyna się Modlitwa Zgromadzeniowa. Zobacz również Takbiir.

Imam   Osoba, która prowadzi Modlitwę Zgromadzeniową. Muzułmański duchowny „proboszcz” odpowiedzialny za sprawy wyznaniowe muzułmańskiej wspólnoty.

Isza  Piąta i ostatnia z pięciu codziennych modlitw ofiarowywana w czasie pomiędzy zapadnięciem zmroku i północą, lub przed pójściem do łóżka.

Kaaba  Czworokątna świątynia zbudowana przez Proroka Abrahama i jego syna Izraela (AS), dla czci Jedynego Boga w Mekce. Świątynia ta stanowi oś religijnego Wszechświata Islamu. W jej kierunku modlą się muzułmanie na całym świecie.

Kaada   Pozycja siedząca obrana przy końcu drugiego Rukaat modlitwy.

Kadha   Ofiarowywanie opuszczonych części modliwy.

Kalimatul Szarada   Islamskie wyznanie wiary, tzn. Wyznaję, że nie ma innego boga oprócz Allaha i wyznaję, że Muhammad jest Jego sługą i Posłańcem.

Kasr   Skrócenie modlitwy.

Kauma  Pozycja stojąca po podniesieniu się z Ruku.

Kijam  Pozycja stojąca w modlitwie.

Kuusuf  Zaćmienie słońca, w trakcie którego ofiarowywana jest specjalna modlitwa.

Maghreb  Czwarta z pięciu codziennych modlitw, która może być ofiarowywana w okresie rozpoczynającym się natychmiast po zachodzie słońca i kończącym kiedy na horyzoncie pozostaje trochę światła.

Makruhat  Czyny uważane za niepożądane lub leżące poniżej godności modlitwy.

Malikis  Jedna z sekt Islamu.

Muazzen  Osoba wypowiadająca Azan lub nawołująca do modlitwy.

Mustahab (l.m. mustahabat)  Pożądane lub rzeczy godne pochwały w stosunku do stylu lub sposobu odprawiania modlitwy.

Nałafel  Nieobowiązkowy lub nadobowiązkowy odnoszący się do typów lub kategorii modlitw.

Nija  Wypowiedzenie w myślach przez osobę intencji przed rozpoczęciem modlitwy.

Rukaa Jedna ukończona część w obrębie modlitwy, składająca się z różnych pozycji ciała z odpowiednimi nakazanymi modlitwami, słowami gloryfikacji i wychwalania Boga.

Rukaat   Liczba mnoga od Rukaa.

Ruku  Pozycja pochylona w modlitwie.

Salat al-Dżuma Modlitwa Piątkowa.

Salat  Modlitwa w nakazanej formie, znane również jako rugi filar Islamu.

Salat –ul-Duha  Druga faza Sala-ul-Iszraaak

Sala-ul-Hażaat  Modlitwa ofiarowana kiedy osoba jest w potrzebie lub trudnościach

Sala-ul-Iszraaak  Modlitwa nieobowiązkowa odprawiana w dwóch fazach przed południem

Sala-ul-Tasbiih  Modlitwa nieobowiązkowa składające się z czterech Rukaat ofiarowywana przynajmniej raz w ciągu życia.

Saum Post w miesiącu Ramadanie, znany również jako czwarty filar Islamu.

Sażda (Sużuud)  Padnięcie na twarz w modlitwie.

Sunan  Liczba mnoga od Sunna.

Sunna lub Sunna   Jedna z typów lub kategorii modlitwy, mniej przymusowa niż Fard (obowiązkowa) modlitwa, ale bardziej aniżeli Nałafel (dobrowolna).

Sunnici      Jedna z sekt Islamu.

Sura (Surah)  Arabski odpowiednik słowa „rozdział„  używany dla wyszczególnienia rozdziałów w Świętym Koranie.

Sutra  Obiekt, który modlący się umieszcza przed nim aby zaznaczyć fizyczną granicę miejsca swojej modlitwy.

Sużuud-us-Sahu  Padnięcie na twarz proszącego o przebaczenie. Wykonuje się je w przypadku gdy podczas modlitwy zostaje popełniony błąd mogący unieważnić modlitwę.

Szyici   Jedna z sekt (odłam) w Islamie.

Tałłoz   Oznacza słowa dla poszukiwania ochrony Boskiej przed szatanem recytowane na podatku modlitwy.

Tahażżod   Modlitwa nieobowiązkowa o wielkim znaczeniu ofiarowywana w ostatniej części nocy.

Takbiir  Ustanowiona formuła głośno recytowana aby zaznaczyć, że zaczyna się Modlitwa Zgromadzeniowa.

Takbiir-i-Tahriim  Wyrażenie arabskie Allahu Akbar ( Bóg jest wielki) głośno wypowiadane przez Imama przy wznoszeniu dłoni do uszu na samym początku Modlitwy Zgromadzeniowej.

Tahmiid  Nakazane słowa recytowane przez zgromadzenie w odpowiedzi na Tasmii Imama; również słowa chwały i rozpamiętywania o Bogu.

Tarałiih   Specjalna modlitwa ofiarowywana po Modlitwie Isza podczas miesiąca Ramadanu.

Taszahhod  Ustanowiona modlitwa cicho recytowana  na początku Kaada.

Zuhur  Druga z pięciu codziennych modlitw.

Zakat    Obowiązkowa jałmużna, oczyszczający duszę podatek Islamu. Jeden z filarów wiary Islam.


 

 

Niniejsza praca stanowi przedstawienie ogólnego zarysu islamu,  jego wszechobecnego wpływu na codzienne życie muzułmanina, opis i sposób wykonywania niektórych czynności, zgodnie z zasadami pierwotnego islamu – praktykowanego  zgodnie z naukami Koranu  przez Proroka Muhammad

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.