Pielgrzymka do Mekki (Hadż)

Ostatnim filarem wiary i jedną z najpiękniejszych instytucji islamu jest Hadż czyli pielgrzymka do Mekki. Odbycie Hadż jest obowiązkiem każdego muzułmanina i muzułmanki. Przynajmniej raz w swoim życiu, muzułmanin lub muzułmanka powinni odwiedzić Święte Miasto, jeśli ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego na to zezwala. Dorosły muzułmanin cieszący się zdrowiem oraz zdolny do opłacenia podróży musi odbyć Hadż.

 

Obchody rytuałów religijnych zostały nakazane przez Boga i przestrzegane przez Proroka Ibrahima (Abrahama) (PJ) oraz jego syna Ismailia (Izraela) (PJ), którzy byli pierwszymi pielgrzymami do pierwszego domu Bożego na ziemi, którym jest świątynia KaabaMekce.

 

Celem każdego aktu pobożności w Islamie jest Jedyny Allah. Muzułmanie udają się do Mekki nie po to aby całować kamień lub czcić człowieka jako półboga. Całowanie lub dotknięcie Czarnego Kamienia Kaaby jest dobrowolną akcją a nie obowiązkiem lub nakazem. Kamienia tego użyli przy budowie pierwszej na świecie świątyni monoteistycznej – Prorok Ibrahim ( Abraham) i jego pierworodny syn Ismail (Izrael), Pokój z Nimi.

Zbudowali oni świątynię dla czci Boga Jedynego w miejscu, które tradycja ustna islamu identyfikuje jako miejsce modlitwy Pierwszego Proroka Adama (PJ).

 

Przebieg pielgrzymki jest jeszcze jedną unikalną cechą Islamu. Masowa demonstracja uniwersalności Islamu, braterstwa i równości między muzułmanami. Z każde zakątka świata na nakaz Boga- przybywają i gromadzą się w Mekce muzułmanie wszystkich stanów i klas społecznych. Następuje tam zbliżenie pielgrzymów do duchowego i historycznego środowiska.

 
Opis przepisów i instrukcji postępowania podczas Hadż jest raczej długi. Nie będziemy go tutaj przytaczać. Zainteresowanemu tymi szczegółami czytelnikowi polecamy wyczerpujące i dokładne przewodniki oraz instrukcje Hadż. Należy dodać, iż podczas całego przebiegu Hadż osiągalni są dobrze poinformowani przewodnicy, którzy pomagają pielgrzymom w przestrzeganiu właściwych zasad postępowania.


 

 

Niniejsza praca stanowi przedstawienie ogólnego zarysu islamu,  jego wszechobecnego wpływu na codzienne życie muzułmanina, opis i sposób wykonywania niektórych czynności, zgodnie z zasadami pierwotnego islamu – praktykowanego  zgodnie z naukami Koranu  przez Proroka Muhammad

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.