Zarys islamu

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego

 

Islam jest najmłodszą z wielkich monoteistycznych religii po judaizmie i chrześcijaństwie, drugą co do liczby wyznawców (około 1 mld) na świecie w czym zaledwie 1/3 stanowią Arabowie, reszta rozproszona jest po całym świecie. Stanowi kontynuację ich pierwotnej i oryginalnej nauki, uzupełnienie oraz dopełnienie jej przez Samego Boga. Święty Koran objawiony został przez Boga słowami, bezpośrednio Prorokowi Muhammadowi (saw), mówi: „(…) wierzymy w Boga i w to, co nam zostało zesłane , jako też i w to, co było zesłane Abrahamowi i Izraelowi, Izaakowi i Jakubowi oraz ich potomstwu; i w to, co otrzymał od swego Pana Mojżesz, Jezus i inni Prorocy- a między nimi nie robimy różnicy; i Jemu jesteśmy Poddani”. (Koran 3:85)

 

Prorok Muhammad (saw) urodził się w roku 570 po Chrystusie, w mieście Mekka w Arabii. Pochodził ze szlachetnej rodziny. W czterdziestym roku życia doznał pierwszego objawienia. Pod wpływem prześladowań wyemigrował w roku 622 do innego miasta w  Arabii ( dzisiejsze Medyny). Ten rok jest uważany za oficjalny początek religii muzułmańskiej. Muhammad (saw) pełnił swą misję proroczą przez okres 23 lat i zmarł w wieku 63 lat.


 

 

Niniejsza praca stanowi przedstawienie ogólnego zarysu islamu,  jego wszechobecnego wpływu na codzienne życie muzułmanina, opis i sposób wykonywania niektórych czynności, zgodnie z zasadami pierwotnego islamu – praktykowanego  zgodnie z naukami Koranu  przez Proroka Muhammad

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.