Allah

Allah, Pojęcia Boga w Islamie

 

W Islamie Bóg jest ostateczną Prawdą, odpowiedzialną za wszelkie stworzenie i ich wzajemne oddziaływanie we wszechświecie. Jest On Królem króli, Panem panów i Władcą wszystkich panów. Bez jego wiedzy i przyzwolenia nie spadnie żaden listek we wszechświecie. Osiągnąwszy wyższy osobisty poziom, Bóg staje się  Zaspokoicielem naszych potrzeb i Dobroczyńcą, naszym Obrońcą i Przewodnikiem. Jeśli powstaniemy przeciwko niemu, ujrzymy Jego potęgę i gniew. Jeśli żałujemy i zwracamy się do Niego, ujrzymy Go Przebaczającym i Miłosiernym. W każdym zdarzeniu jakie może istnieć lub powstać we wszechświecie, znajdujemy w osobie Boga odpowiedni atrybut, który może Go dotyczyć.

 

W doskonałym  porządku rzeczy, Bóg w swej mądrości zdecydował stworzyć człowieka. Potem, przez długi łańcuch Posłańców i Proroków, Bóg wyjaśnił człowiekowi cel jego stworzenia i sposób w jaki człowiek powinien prowadzić swoje życie i czcić Boga. Studiując historię rodzaju ludzkiego widzimy, iż różni prorocy działający w różnych okresach ustanowili różne sposoby czczenia Boga. Chociaż mogą wydawać się one inne od pozostałych w swoim zewnętrznym wyglądzie i obchodzeniu, wszystkie one mają ten sam leżący u podłoża cel i filozofię. Im więcej spoglądamy w stronę czczenia Boga, tym bardziej stajemy się świadomi istnienia faktu, iż czczenie to zostało ustanowione dla jednego celu rywalizacji w nas różnych boskich atrybutów.

 

Podczas gdy czczenie Najwyższej Istoty jest powszechnym we wszystkich religiach na świecie, nie wszystkie są w swej filozofii monoteistyczne - przynajmniej nie w formie w jakiej istnieją dzisiaj. Gdziekolwiek zobaczymy odejście od czystego monoteizmu w religii, stwierdzimy że albo religia pochodzi z czasów starożytnych, na którą wpłynęły stare mitologie lub zostało to spowodowane innowacjami lub też umieszczonymi dodatkami w pewnym okresie czasu. W religii islamie, pojęcie relacji człowieka oparte jest na dwóch podstawowych zasadach:

 

1.     Bóg, który jest naszym Stworzycielem i Żywicielem musi być czczony.

2.     Jedynie On i nikt inny godny jest oddawania czci.

Czczenie Boga i jedyność Jednego Boga jest podstawową zasadą islamskiej teologii. Podczas gdy teologie innych wiar zawierają elementy czczenia, głównym wkładem islamu na tym obszarze jest uwydatnienie jedności Boga i wypełnianie tego w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.