Akceptacja Modlitwy i uzyskanie bliskości do Boga

Streszczenie Kazania Piątkowego

Wygłoszonego przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad(aba),  Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie.

28 września, 2007 r.   

 

Kalif powiedział: dzięki łasce Allaha, przechodzimy przez święty miesiąc Ramadan, Święty Koran mówi nam, że został on ustanowiony specjalnie po to abyśmy mogli reformować naszą duchową i moralną kondycję  oraz starać się zdobyć uznanie Allacha i Jego wybaczenie, tak aby nasze modlitwy mogły być przyjęte. Allach obiecał, ze zaakceptuje/przyjmie kogokolwiek modlitwy kogokolwiek, kto modli się do niego.

Święty Prorok (saw) powiedział, że pierwsze dziesięć dni są dniami Miłosierdzia, środkowe dziesięć dni są dniami Wybaczania, a dziesięć ostatnich dni są dniami zbawieniem/odkupieniem od ognia piekła. W czasie tych ostatnich dziesięciu dni jest taka noc znana jako Lailat-al-Qadr ( lub Noc Przeznaczenia)[1], a każdy kto modli się w trakcie tej nocy, wszystkie jego modlitwy są zaakceptowane/przyjęte.


Kalif powiedział: w trakcie tych kilku dni, które zostały, próbujmy jeszcze ciężej uczynić najlepszy użytek z tego pobłogosławionego miesiąca.  Allach mówi, że jest kilka określonych warunków, które wierzący musi spełnić, aby uzyskać korzyści z Ramadanu.

Pierwszym warunkiem jest to, że powinien mieć taką niezachwianą wiarę w Allacha i wszystkie Jego atrybuty, że nikt nie powinien mieć możliwości pozbyć tego w nim.

Po drugie, powinien mieć przekonanie, że Allach słucha modlitw i akceptuje je. Kiedy wiara takiego wierzącego jest tak wzmocniona, przybliża się do Allacha i Allach przemawia nawet do niego.

Trzecim warunkiem jest to, Allach mówi, ,,O Muhammedzie, ludzie mogli by już tylko doświadczyć akceptacji swoich modlitw, przylegając do ciebie. Tylko ci będą cieszyć Moją bliskością, którzy mają doskonałą wiarę w Mojego Posłańca (saw) oraz tylko tacy ludzie usłyszą Moją odpowiedź’’.

Czwarty warunek jest taki, że osoba powinna modlić się aby osiągnąć/uzyskać aprobatę Allacha. Allach mówi, że kiedy Moja sługa modli się za spotkanie ze mną, znajdzie Mnie blisko siebie, a kiedy życzy sobie usłyszeć Moją odpowiedź, musi przestrzegać Moich przykazań.

Piątym warunkiem dla przyjęcia modlitw jest to, że błagający powinien unikać wszelkich grzechów.

Szóstym warunkiem jest to, że błagający powinien dać pierwszeństwo swojej wierze przed wszystkimi rzeczami tego świata oraz powinien odrzucić wszelkie wulgarne i frywolne zajęcia.

Siódmym warunkiem jest stała modlitwa za polepszenie waszego życiowego i duchowego stanu oraz pozostawania wytrwałym w tym.

Ósmym warunkiem jest to aby modlitwa powinna mieścić się w sferze Boskiego prawa natury. Jakakolwiek modlitwa sprzeczna z nauczaniem Allacha nie zostanie przyjęta.

Dziewiątym warunkiem jest to że osoba powinna modlić się nie tylko w obliczu trudności i nieszczęść, ale powinna pamiętać o Allachu nawet w czasach pokoju i ciszy( wyciszenia, zacisza).

Dziewiątym warunkiem akceptacji modlitw jest to że nie wolno błagającemu być pośpiesznym. Obiecany Mesjasz powiedział, że żaden człowiek nie może prawdziwie osiągnąć korzyści ze swojej modlitwy chyba, że okaże cierpliwość w najwyższym  stopniu i trwać/ nie ustawać w swoich modlitwach.

Jedenastym warunkiem jest to, że osoba musi kontynuować modlitwę w najwyższym stopniu oraz musi błagać i zaklinać Boga modlitwami tak czule i chwytająco za serce jak płacz dziecka.

Kalif powiedział: Wszystkie takie modlitwy oferowane pod tymi warunkami i zgodnie z przykazaniami Allacha mają zapewnione odpowiedź Allacha, a tacy ludzie są tymi, którzy właśnie są właściwie prowadzonymi.

 

Kalif powiedział: Słowo Ramadan ma swoje korzenie w słowie  Ramd, co oznacza żar słońca. W trakcie Ramadanu człowiek doświadcza dwa rodzaje gorąca, po pierwsze poddaje się z jedzeniem, piciem i cielesnymi przyjemnościami oraz po drugie, doświadcza motywacji w przestrzeganiu przykazań Allacha.  Tak jak podążamy za nakazami Allacha i wypełniamy nasz obowiązek wobec Niego, powinniśmy również brać udział w naszych obowiązkach wobec naszych bliźnich, tylko wtedy będziemy uważani za tych właściwie prowadzonych.

 

Pobierz plik ...[1] [przyp.tłumacz.] w kwestii rozszerzenia tego wątku przeczytaj Surę 97 Al-Qadr                                

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.