Święta w islamie

Każdy tydzień posiada specjalny dzień świąteczny, którym jest piątek. Jego znaczenie wywodzi się z południowej modlitwy zgromadzeniowej (Dżuma), w której powinnien uczestniczyć każdy muzułmanin, jeśli jest do tego zdolny.

Istnieją wyróżniające się okazje, które powinny być celebrowane i obchodzone:

1. Ramadan
, miesiąc Postu (Saum), miesiąc objawienia Koranu.
2. Iid-ul-Fitr, trzydniowe Święto Zakończenia Postu Ramadanu.
3. Iid-ul-Adha, czterodniowe Święto Ofiarowania przypadające na ok. 10 tygodni po zakończeniu Postu.

Ceremonia Świąt: Iid-ul-Fitr oraz Iid-ul-Adha
Iid-ul-Fitr obchodzone jest na końcu miesiąca Postu. W tym dniu muzułmanie radują się za danie im siły do wypełnienie obowiązku Postu.

Iid-ul-Adha obchodzone dla upamiętnienia okazania posłuszeństwa Bogu przez Proroka Abrahama i jego syna Izmaela, pokój niech będzie z nimi. Bóg przyjął poddanie i posłuszeństwo ich obu i nakazał aby została poświęcona owca. Muzułmanie zbierający się w Mekce na Pielgrzymce idą za przykładem Proroka Abrahama (as), składają swe ofiary z okazji Iid-ul-Adha. Czyn poświęcenia zwierzęcia naśladowany jest przez muzułmanów na całym świecie.

W czasie obu świąt wszyscy muzułmanie łączą się, w modlitwie zgromadzeniowej w meczecie, którą można również celebrować na wolnym powietrzu, na wsi lub w mieście.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.