Prorok Islamu - Muhammad (saw)

Prorok Muhammad  urodził się w sierpniu 570 roku w Mekce. Nadano mu imię Muhammad, co oznacza wychwalany. Po ukończeniu trzydziestu lat coraz bardziej przepełniała go miłość do Boga. Zniesmaczony politeizmem i niegodziwościami mieszkańców Mekki postanowił regularnie medytować w oddalonej o trzy mile od miasta jaskini. Gdy miał czterdzieści lat, otrzymał pierwsze objawienie. A w nim pierwsze wersety Koranu (96:2-6) z przykazaniem głoszenia imienia Jednego Boga, który stworzył człowieka i zasiał ziarno Własnej miłości oraz towarzysza człowieka w jego naturze. Zostało też przepowiedziane, że świat zostanie nauczony wszelkiego rodzaju wiedzy poprzez pióro. Te wersety stanowią kwintesencję Koranu.

Rozdział 9:128    
Zaprawdę przybył do was Posłaniec spośród was samych; żalem napawa go to, że moglibyście napytać sobie biedy. On żarliwie pragnie waszego dobra, a wobec wiernych jest on szczególnie współczujący i litościwy.  
Rozdział 21:108    
I zesłaliśmy cię jako łaskę dla wszystkich ludów.  
Rozdział 33:22    
Zaprawdę, macie w Proroku Allaha wspaniały wzór tego, który ma nadzieję spotkać Allaha I Dzień Ostatni i który dobrze pamięta o Allahu.  
Rozdział 33:41    
Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest on Posłańcem Allaha, Pieczęcią Proroków, a Allah posiada pełną wiedzę o wszystkich rzeczach.  
Rozdział 33:46    
O Proroku! Prawdziwie, zesłaliśmy cię jako Świadka, jako Zwiastuna dobrej nowiny, tego, który ostrzega,  
Rozdział 33:47    
Oraz jako Nawołującego do Allaha z Jego rozkazu, jak i jako Lampę dającą światło.  
Rozdział 33:57    
Allah zsyła swoje błogosławieństwa na Proroka, a Jego aniołowie modlą się za niego. O wy, którzy wierzycie, wy również powinniście błagać Go o błogosławieństwo dla niego oraz pozdrawiać go pozdrowieniem pokoju.  
Rozdział 48:29    
On jest Tym, który wysłał swego Posłańca z przewodnictwem i prawdziwą Religią, aby uczynić, iżby zatriumfowała ona nad wszystkimi innymi religiami. Allah jest Wystarczający jako Świadek.  
Rozdział 68:05    
Zaiste, ty posiadasz najwspanialsze cechy moralne.  


Pod wpływem prześladowań Prorok Muhammad(saw) wyemigrował w roku 622 do innego miasta w Arabii ( dzisiejsza Medyna). Ten rok jest uważany za oficjalny początek historii religii muzułmańskiej. Muhammad ( niech pokój i błogosławieństwo Boga będzie z nim) pełnił swą misję proroczą przez okres 23 lat i zmarł w wieku 63 lat.

Życie Świętego Proroka (pokój z nim) usiane było sukcesami. Jego moralność, siłę duchową, wytrwałość, modlitwy, wspaniałość jego nauk i dawanie przykładu, krótko mówiąc, każdy aspekt jego życia charakteryzowały tak cudowne cechy, że nawet mało inteligentna osoba – o ile nie przejawia nieuzasadnionej urazy lub wrogości – musi przyznać, iż był człowiekiem idealnym i stanowi on idealny przykład manifestacji świętych cnót.  (Obiecany Mesjasz, Al-Hakam, 10 kwietnia 1902)

Więcej na ten temat
Książka:
ŻYCIE  PROROKA  MUHAMMADA
Oryginał: Life of Muhammad
Autor:  Hadhrat 'Mirza Bashir -ud-Din Mahmud Ahmad' Kalifatu-Masih II (II Następca Obiecanego Mesjasza), Niech zadowolenie Boga będzie z Nim,
Wydany w języku angielskim przez: ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD, Wielka Bytania 1990r.
Tłumaczenie, wydanie w języku polskim : Dr. Michał Nowak, korekta: barbara Stachowiak, 1994r.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.