Zakat - filar islamu

Dobroczynność w stosunku do człowieka, w najszerszym znaczeniu tego słowa, jest kamieniem węgielnym islamskiego społeczeństwa i stałym tematem w naukach Koranu.  Istnieją dwa rodzaje datków w islamie: obowiązkowe i dobrowolne. Pierwszy jest nazywany Zakat,  a drugi Sadaqah.
Pojęcie Zakat nie było całkiem nowym pojęciem w islamie. Podobne jałmużne były nakazane również Izraelitom i chrześcijanom. W islamie Zakat przyjął formę określonej składki/wkładu opartej na bogactwie i dochodzie danej osoby. Wysokość składki różni się w zależności od rodzaju posiadanej własności, ale średnio przekłada się na dwa i pół procent całkowitej wartości. Wpływy z Zakat mają być przeznaczone na:

  • łagodzenia ubóstwa i cierpienia
  • pomoc osobom w długu
  • zapewnieniu komfortu i wygody dla podróżujących
  • zapewnienie stypendiów na stypendia
  • dostarczanie okupu za jeńców wojennych
  • propagowanie islamu
  • pokrycie kosztów zbierania Zakat
  • inne rzeczy korzystne dla społeczeństwa

Zakat, jest więc obowiązkiem nałożonym przez Boga w interesie społeczeństwa jako całości. Podczas gdy z jednej strony te charytatywne składki pokrywają potrzeby społeczne, z drugiej strony akt dawania w imię Boga oczyszcza serce ofiarodawcy z  egoizmu i chciwości.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.