Kalimatul Szahada - Wyznanie wiary islamu

Pierwszy krok na drodze do przyjęcia wiary islamskiej to zadeklarowanie tego. Deklaracja wiary, czyli kalima, składa się z dwóch krótkich zdań stanowiących kwintesencję islamu:

Nie ma innego Boga godnego czci prócz Allaha. Muhammad jest Jego Posłańcem.

We wczesnych okresach istnienia islamu recytacja kalimy oznaczała przyjęcie nowej wiary.
Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.