Wiara w Dzień Sądu

Poza wiarą w Jednego Boga, wiara w Dzień Sądu jest doktryną, na którą kładzie się największy nacisk w Koranie. Żadna inna objawiona księga, poza Koranem nie rysuje tak żywego obrazu Dnia Sądu. Zgodnie z Koranem, w Dniu Sądu nastąpi koniec całego wszechświata. Następnie umarli zostaną wskrzeszeni i wzięte zapisy ich uczynków. Ludzie posiadający dobry zapis zostaną wynagrodzeni i powitani w niebie. Podczas gdy ci z niedobrymi zapisami zostaną ukarani i wtrącani do piekła.

Pojęcie piekła w islamie zawiera więcej z reformowania, gdzie ludzie spędzają ograniczoną ilość czasu, zanim ostatecznie wkroczą do nieba, która będzie trwało wiecznie. Do Dnia Sądu odnosi się wiele nazw w Świętym Koranie. Oto niektóre z nich:

Jaum Ad din - Dzień Sądu yaum al Aachir - Dzień Ostatni
Jaum al Qijamah - Dzień Zmartwychwstania
Jaum al Fast - Dzień Odróżnienia / Wyróżnienia / Odznaczenia
Jaum al Żami - Dzień Zgromadzenia się / Zebrania się
Jaum al Talaaqi - Dzień Spotkania
as Sa’aat - Godzina (Zagłady)
al Qāria’ah - Nieszczęście / Klęska

W Koranie przekazanych zostało wiele znaków o nadchodzącej Godzinie, ale jej dokładny czas znany jest tylko Bogu. Poniższy tekst jest opisem Dnia Sądu zaczerpniętym z Surah Al-Qariah, z Świętego Koranu:

Wielkie Nieszczęście! Czym jest Wielkie Nieszczęście? I skąd masz wiedzieć, czym jest Wielkie Nieszczęście? Dzień, w którym ludzie będą jak rozpędzone ćmy, a góry jak zgręplowana wełna. Wtedy, jeśli chodzi o tego, którego szale przeważą, Ten dostąpi przyjemnego życia. Lecz jeśli chodzi o tego, którego szale będą lekkie, jego mamką będzie Piekło.

Koran (101, 2-10)

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.