Inne ważne wierzenia muzułmanów

Szczegółowo omówiliśmy pięć fundamentalnych wierzeń muzułmańskich. Istnieje jednak jeszcze wiele innych, równie ważnych. Wspomnijmy choćby pięć poniższych:

(vi) Muzułmanie wierzą w taqdir, czyli Boże Zarządzenie. Według filozofii islamskiej wyniki  wszystkich działań we wszechświecie zależą od Dekretu Boga.

(vii) Muzułmanie wierzą, że wszystkie istoty rodzą się niewinne i wolne od grzechu. Grzech jest świadomym złamaniem Bożych poleceń, wydawanych za pośrednictwem Proroka albo własnego intelektu, który stanowi zdolność podarowaną przez Boga.  Człowiek zaczyna ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, gdy osiąga dorosłość i potrafi świadomie odróżniać dobro od zła.

(viii) Muzułmanie wierzą, że Bóg nikogo nie pociąga do odpowiedzialności, jeśli nie ukazał mu słusznej drogi. Z tego właśnie powodu Bóg zsyła tak wielu posłańców i tak wiele objawień. Zanim kogoś ukarze, zawsze udziela ostrzeżeń i wskazówek.

(xi) Muzułmanie wierzą, że ślepe, bezrozumne przestrzeganie zasad wiary nie jest prawdziwą wiarą.  Człowiek powinien korzystać ze swojej umiejętności rozumienia Boskich nauk.

(x) Muzułmanin wierzy, że każdy człowiek odpowiada za własne uczynki i nikt nie nosi cudzego brzemienia. W Dniu Sądu Ostatecznego nie będzie możliwości wstawiania się za kimkolwiek i każda dusza otrzyma to, na co zasłużyła.

(xi) Muzułmanin wierzy, że wszystkich proroków zesłał Bóg i dlatego żaden z nich nie powinien być pod tym względem wyróżniany.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.