Uniwersalizm islamu

Islam przyniósł posłannictwo jedności wśród ludzkości, sło­wa Koranu odnoszą się do całego świata, a nie wyłącznie do Boga Arabów albo muzułmanów. Nauki Koranu są kompletne, doskonałe i w pełni zdolne do kierowania ludzkością we wszystkich wiekach, to jest w pełni po­parte rozumem.

Islam potrafi wychodzić na przeciw żą­daniom zmieniających się czasów uprzedzając w ten sposób potrzebę jakiejkolwiek korekty w swoim nauczaniu.

Islam ma na uwadze intelektualną, społeczną i polityczną ewolucję człowieka, a jego nauki odnoszą się do wszelkich możliwych sytuacji. Jest religią, która odpowiada ludzkiej naturze i zaspakaja wszystkie ludzkie potrzeby. Nie potrzebna więc jest żadna zmiana w jego naukach chyba, że nastąpi jakaś podstawowa ewolucja w ludzkiej naturze-możliwość, której nie możemy całkowicie wykluczyć.

Islam nie wysuwa nieuzasadnionych żądań ani też nie zmu­sza nas do wierzenia w to, czego nie rozumiemy. Nauki swoje opiera na rozumie i wyjaśnianiu, zaspakajając zarówno nasz intelekt, jak i głębię duszy. Nie jest oparty na mitach lub folklorze. Pozwala każ­demu przeprowadzać własne doświadczenia i utrzymuje, że prawda jest zawsze sprawdzalna w takiej czy innej formie.

Koran głosi, iż łączy najlepsze cechy poprzednich Pism i za­wiera całość trwałej i zrozumiałej nauki. Koran mówi: „Oto trwałe nakazy " oraz „Oto to, czego rzeczywiście nauczano w poprzednich Pismach, Pismach Abrahama i Mojżesza".

   

    Pobierz artykuł:
 
  Dlaczego wierzę w islam?

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.