Wiara islamu

Wiara islamu

Bóg nazwał tę religię słowem islam (Koran, 5:4).

Po arabsku oznacza ono dosłownie pokój i posłuszeństwo. Pochodzi od arabskiego rdzenia SALAMA, czyli pokój, czystość, poddanie i posłuszeństwo. A zatem „islam” to droga człowieka, który jest posłuszny Bogu i pozostaje w pokojowych relacjach zarówno z nim, jak i wszystkimi Jego istotami. Wyznawcy islamu nazywają się muzułmanami.

Nie jest to religia nowa. Generalnie to samo przesłanie i te same wskazówki Bóg przekazał wszystkim prorokom poprzedzającym Proroka Muhammada (pokój z nim). Bóg za pośrednictwem Koranu twierdzi:

Powiedz: „Wierzymy w Allaha i w to, co zostało nam objawione, jak i to, co zostało objawione Abrahamowi, Izmaelowi, Izaakowi, Jakubowi i ich plemionom, oraz w to, co dane było Mojżeszowi i Jezusowi i innym Prorokom od ich Pana. Nie czynimy różnic między nimi i Jemu się oddajemy.

(Koran, 3:85)

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.