Hadhrat ‘Uthman (ra)

Okres Khilāfat: 644 – 656 n.e.


Wcześniejsze życie

Hadhrat ‘Uthman (ra) Ghani został wybrany na trzeciego Khilāfat przez Radę mianowaną przez Hadhrat ‘Umara (ra) tuż przed śmiercią . Należał do dobrze znanej rodziny Banu Umajja z Quraisz. Był słynnym i bogatym handlarzem, zyskując sobie tytuł Ghani [arab. Bogaty]. Jego hojność w stosunku do biednych była dobrze znana.

Hadhrat ‘Uthman przyjął islam w wyniku nauczania jego bliskiego przyjaciela Hadhrata Abu Bakra (ra). Był czwartą osobą, która zaakceptowała islam po Abu Bakrze(ra), Khadidży(ra) i Zaidzie(ra), ale napotkał srogie trudności z powodu prześladowań ze strony swojego wuja. Wyemigrował z Mekki dwukrotnie, najpierw do Abisynii a potem do Medyny.

Prorok Muhammad (saw) poważał go bardzo i oddał mu rękę swojej córki Ruqajjah. Kiedy umarła, Prorok Muhammad (saw) oddał mu rękę swojej drugiej córki Ummi Kulthuum. Dlatego więc ‘Uthman  był zwany Zun-Nuurain, co znaczy ten z dwoma światłami.

Wydał wiele ze swego bogactwa dla sprawy islamu. Kiedyś nabył od pewnego Żyda kosztowną studnię z bardzo dobrej jakości wodą pitną dla korzyści muzułmanów. Aby pokryć wydatki bitwy pod Tabook zaoferował 10 000 dinarów, 1000 wielbłądów i siedemdziesiąt koni załadowanych niezbędnymi towarami. Był jednym z tych dziesięciu pobłogosławionych, którym Prorok (saw) przekazał dobre wiadomości o tym, że udadzą się do Raju.

 

Jego Kalifat

W czasie ​​Khilāfat Hadhrata ‘Uthmana (ra) Islamskie Imperium kontynuowała dalszy rozwój. Bunt w Iranie został stłumiony. Na północy Rzymianie zostali jeszcze raz pokonani przez siły muzułmańskie pod przywództwem Hadhrat Mu‘aałiah. Następnie gdy Rzymianie przebyli morze aby najechać Egipt, zostali ponownie odparci przez siły muzułmańskie. W wyniku tych bitew, cały Iran, Azja Mniejsza, Egipt, Cypr i większą część Armenii przeszły pod muzułmańską kontrolę. To w trakcie jego ​​Khilāfat zostały założone marynarka wojenna i islamska flota.

W trakcie pierwszych sześciu lat jego ​​Khilāfat nie tylko rozrosło się Imperium Islamskie, ale również jego lud cieszył się spokojem i dobrobytem. Zostały przygotowane wzorcowe kopie Koranu na podstawie tej opracowanej przez Hadhrat Abu Bakra (ra) i wysłane do wszystkich prowincji państwa. Było to z pewnością jego największe dokonanie. Rozbudował też na własny koszt Meczet Proroka w Medynie.

Ostatnie sześć lat jego ​​Khilāfat minęło w chaosie i konfliktach w związku ze spiskami pewnych grup włącznie z Abdullah Bin Sabah, Żydem, który został muzułmaninem z intencją osłabienia islamskiego państwa.

W wyniku tego, niektórzy ludzi z różnych grup rozpoczęli rozgłaszać nieusprawiedliwione oskarżenia przeciwko Hadhrat ‘Uthmanowi (ra), a jego szczere wyjaśnienia wydawały się przechodzić bez echa. Również z powodu jego wyjątkowo uprzejmego i łagodnego charakteru, ci buntowniczy ludzie umacniali się w ich intryganctwie. W tej niebezpiecznej sytuacji Hadhrat ‘Uthman (ra) wykazał się wielką tolerancją i największą cierpliwością aby uniknąć rozlewu krwi niewinnych muzułmanów.

Jego śmierć

Pod koniec jego ​​Khilāfat, różne grupy, które chciały odsunąć Hadhrat ‘Uthmana (ra) od władzy, wkroczyły do Medyny. Odmówił walki z nimi, ponieważ nie chciał przelewać bratniej krwi.  Jego dom został otoczony przez buntowników żądających jego ustąpienia, ale Hadhrat ‘Uthman (ra) odmówił ustąpienia ze stanowiska ​​Khilāfat danego mu przez Boga.  Uczynił to z jego słusznego i mocnego przekonania, że Khilāfat jest wybranym przez Boga, a nie przez ludzi. Buntownicy oblegali jego dom przez 40 dni, odcinając nawet dostawę wody.

Hadhrat ‘Uthman (ra) został zamordowany i zginął śmiercią męczeńską 17 czerwca 656 r. n.e. w trakcie czytania Koranu w swoim domu. Miał wtedy 82 lata. Poświęcił swoje życie dla integralności ​​Khilāfat i w najlepszym interesie islamu.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.