Hadhrat ‘Umar (ra)

Hadhrat Umar (ra) (581-644)

 

Okres Khilāfat: 634 – 644 n.e.

 

Jego Życie

Jego imię to ‘Umar, Al-Farooq był jego tytułem, a Ibn-Khattab było jego nazwiskiem rodowym. Urodził się w 581 r. n.e. w Mekce i należał do szlacheckiej rodziny wywodzącej się z Quraisz (nazwa plemienia w Mekce, do którego należał również Prorok (saw)). Był znamienitym biznesmenem, wysyłającym karawany do Syrii i Iraku.

Kiedy Prorok Muhammad (saw) ogłosił swoje proroctwo, Hadhrat ‘Umar Al-Farooq (ra) stał się zatwardziałym wrogiem islamu. Tak bardzo, że pewnego dnia wziął swój miecz i wyszedł z domu z intencją zabicia Proroka Muhammada (saw). W drodze, ktoś powiedział mu, aby najpierw rozprawił się z własną siostrą i szwagrem, którzy zaakceptowali islam. Ruszył prosto do ich domu, a kiedy pukał do ich drzwi usłyszał dochodzącą z wnętrza domu recytację Koranu. To go rozwścieczyło, zaczął bić swego szwagra i zranił swoją siostrę, która próbowała bronić męża. Zraniona powiedziała rozsądnym głosem, ,,‘Umar! Możesz bić nas  jak ci się tylko podoba, ale my nie zmienimy naszej wiary.’’ To go uspokoiło i poprosił ich o wyrecytowanie mu pewnej części z Koranu.

Był tak poruszony koranicznymi wersetami, że jego oczy wypełniły się łzami. Udał się prosto do Proroka Muhammada (saw) i przyjął islam na jego rękach. Miał wtedy 27 lat. Jako że był silnym, nieustraszonym i bardzo wpływowym człowiekiem w Mekce, okazał się być źródłem siły dla muzułmanów, których w tym czasie było zaledwie 40 muzułmanów i 10 muzułmanek. Cudowna zmiana w Hadhracie ‘Umarze( ra) zaszła w rzeczywistości dzięki modlitwom Proroka Muhammada (saw), który intensywnie modlił się za jego akceptację Prawdy.

Hadhrat ‘Umar (ra) poświęcił swoje bogactwo i ofiarował swoje życie sprawie islamu. Był inteligentną i bogobojną osobą.  Uczestniczył wraz z Prorokiem (saw) prawie we wszystkich bitwach, a Prorok (saw) miał zwyczaj konsultowania się z nim w wielu ważnych sprawach.

 

Jego ​​ ​​Khilāfat (634-644 n.e.)

Hadhrat ‘Umar Bin Khattab był drugim następcą Proroka Muhammada (saw). W trakcie dziesięciu lat jego ​​Khilāfat, państwo islamskie rozszerzyło się i w znacznym stopniu uczyniło postęp. Pokój i dobrobyt  zapanowały wszędzie w państwie.

 

Podbój sąsiadujących imperiów

W trakcie okresu jego​​ Khilāfat muzułmanie musieli stoczyć pewną liczbę bitew przeciwko Persom i Rzymianom (Iran, Irak, Syria i Egipt). W wyniku tego ogromna liczba obszarów tych krajów znalazła się pod muzułmańskimi rządami.  Kiedy miasto Jerozolima zostało podbite przez muzułmanów w roku 17 Hiżrah (tzn. 639 r.n.e.), Hadhrat ‘Umar (ra) osobiście, na prośbę Rzymian, odwiedził miasto i podpisał traktat pomiędzy muzułmanami a ludem Jerozolimy. Zbudował wtedy również na peryferiach miasta, niedaleko miejskiego śmietnika, mały drewniany meczet, który później został rozbudowany jako meczet Al-Aqsa.
 

Administracja islamskim państwem

Oprócz podboju ogromnych obszarów, Hadhrat ‘Umar(ra)  zwracał pełną uwagę na dobrobyt jego ludu.  Udało mu się ustanowić wspaniały system administrowania islamskim państwem, a jego ​​Khilāfat odznaczył się złotą erą w historii islamu.  Niektórymi z jego głównych osiągnięć na tym polu są:

·        Ustanowienie Madżles Szuura, Organu Konsultacyjnego składającego się z Doradców Khilāfat.

 

·        Podział całego państwa islamskiego na prowincje w celu ułatwienia administracji

 

·        Ustanowienie wydziału finansowego, budowa szkół i meczetów w różnych częściach państwa.

 

·        Ustanowienie Islamskiego Kalendarza rozpoczynającego się od roku Hiżrah (emigracji Proroka Muhammada z Mekki do Medyny w  622 r. n.e.). 

 

·        Rozpoczął kodyfikację Szariatu [prawo islamskie] opartego na Koranie, naukach i praktyce Proroka (saw).


Jego śmierć

W roku 644 n.e. Hadhrat ‘Umar (ra) w trakcie odmawiania modlitwy w meczecie został pchnięty nożem przez perskiego niewolnika z Basry o imieniu Abu Lu’lu’ah. Rana okazała się śmiertelna. Odszedł w wieku 63 lat. Był prawdziwie wielkim Khilāfat, którego okres
​​Khilāfat był bez wątpienia złotym wiekiem w historii islamu.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.