Hadhrat Abu Bakr (ra)

Trwający ponad dwa lata Khilāfat Abu Bakra (ra) utrzymał po śmierci Proroka Muhammada (saw) muzułmańską jedność.

 

Hadhrat Abu Bakr Al Siddiq (ra) (572-634)

Okres Khilāfat: 632 – 634 n.e.

 

Wcześniejsze życie

Osobistym imieniem Hadhrata Abu Bakra było Abdullah, ale w oparciu o imię jego syna Bakr, znany był jako Abu Bakr (arab. ojciec Bakra). Jego ojciec znany był jako Abu Qahafah, a matka jako Ummul Khair Salma. Urodził się w roku 572 w Mekce.

Był pierwszym pośród ludzi, który uznał prawdziwość twierdzenia Proroka Muhammada (saw) i w ten sposób uzyskał tytuł Al Siddiq [arab. ten, który uwierzył].

Był najbliższym przyjacielem Proroka Muhammada (saw), pozostającym u jego boku zarówno w czasie pokoju jak i wojny. Prorok (saw) poszukiwał jego mądrego doradztwa w prawie każdej sprawie wymagającej rady.

To on towarzyszył Prorokowi (saw) w czasie migracji z Mekki do Medyny (Hiżrah). Był jedynym towarzyszem Proroka (saw) w jaskini Thaur, gdzie oboje uzyskali schronienie w czasie tej podróży.

Był najbardziej oddanym Towarzyszem Proroka Muhammada (saw). Prorok (saw) miał do niego zawsze wielki szacunek. Po Hażżatul Łidaa‘ [arab. Ostatnia Pielgrzymka], kiedy Prorok (saw) ciężko zachorował, to właśnie Abu Bakrowi (ra) polecił aby prowadził codzienne modlitwy.

 

Jego Khilāfat (632 – 634 n.e.)

Po śmierci Proroka Muhammada (saw), Hadhrat Abu Bakr(ra) został wybrany na pierwszego Khilāfat. Musiał zmierzyć się z niezwykle trudną sytuacją wywołaną nagłym zgonem Proroka Muhammada (saw):

 

Wewnętrzny Nieład

Po pierwsze, istniała pewna liczba plemion, która po śmierci Proroka (saw) z powodów  politycznych  jakie kierowały wodzami tych plemion, wyrzekła się islamu. Dlatego też nie chcieli pozostawać lojalnymi wobec następcy Proroka Muhammada (saw). Hadhrat Abu Bakr (ra) wysłał wojska i stłumił ich politycznie motywowaną rebelię.

Po drugie wielu ludzi odmówiło płacenia Zakat [podatek od dochodu], który był kluczowym dla wypełnienia potrzeb islamskiego państwa i opieki nad biednymi. Abu Bakr (ra) przyrzekł zbieranie Zakat od każdego i podjął wszelkie niezbędne środki aby osiągnąć ten cel.

Po trzecie, pewna liczba ambitnych osób uzurpująca sobie miano ,,proroka’’, rozpoczęła planowanie buntu przeciwko islamskiemu państwu. Abu Bakr (ra) niezwłocznie polecił bronić się przed tymi buntowniczymi fałszywymi prorokami.

 

Zewnętrzni Wrogowie

Uporawszy się  z wewnętrznym nieładem Hadhrat Abu Bakr (ra) zwrócił się w stronę zewnętrznych wrogów, zagrażających bezpieczeństwu islamskiego państwa.  Armia muzułmańska pod dowództwem Khalida Bin Łalida (ra) zgniotła bunt w Bahrajnie. Następnie zostali pokonani Persowie, którzy wspierali buntowników w Bahrajnie. Muzułmańska armia pokonała również siły rzymskie w bitwie pod Ajnadan i Jarmuk i w ten sposób cała Syria przeszła pod kontrolę państwa islamskiego.

 

Zachowanie Koranu

Chociaż treść i układ Koranu zostały spisane pod osobistym nadzorem Proroka Muhammada (saw), to został on zapisany na różnych kawałkach skóry, liści i tabliczkach. Hadhrat Abu Bakr (ra) zebrał wszystkie te kawałki w jednym miejscu i zreorganizował Huffazz (tzn. tych, którzy uczyli się tekstu na pamięć w sposób systematyczny) dla zachowania i ochrony Koranu.

Jego śmierć

Hadhrat Abu Bakr (ra) odszedł 23 sierpnia 634 r. n.e.  po chorobie trwającej 15 dni. Pozostawał Khilāfat nieco ponad dwa lata.  Podczas swego ​​Khilāfat  Hadhrat Abu Bakr (ra) z sukcesem  zabezpieczył integralność islamskiego państwa  przed wszelkim wewnętrznym nieładem i zewnętrznymi wrogami. Udało mu się również zjednoczyć muzułmanów pod systemem ​​Khilāfat.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.