Właściwie Prowadzeni Khulāfaa

Al Khilāfaa al Raszidaa

Czterej pierwsi następcy po Proroku Muhammadzie (saw) znani są jako Al Khulāfaa al Raszidiin czyli ,,Właściwie Prowadzeni Khulāfaa’’.

Byli nimi: Abu Bakr(ra), Umar(ra), Uthman (ra), Ali (ra)

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.