Khilāfat w Hadisach

Prorok Muhammad (saw) powiedział:

,,Proroctwo pozostanie między wami tak długo jak Allah zechce. On przyniesie jego koniec i po nim nastąpi Khilāfat na zasadach proroctwa tak długo jak On zechce i On przyniesie jego koniec. Wtedy nastąpi despotyczna monarchia i pozostanie tak długo jak Allah zechce a potem zakończy się. Potem nastąpi monarchistyczny despotyzm trwający tak długo jak Allah zechce i zakończy się na podstawie Jego dekretu. Dopiero wtedy pojawi się Khilāfat na zasadach Proroctwa.’’ Prorok nie powiedział nic więcej. (Musnad Ahmad)

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.