Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad Kalifatul Masih V

Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad Kalifatul Masih V

Obecnym, Piątym Następcą Obiecanego Mesjasza jest Jego Ekscelencja, Khalifatul Masih V, Mirza Masroor Ahmad.

Jest obecnie najwyższym zwierzchnikiem Światowej Muzułmańskie Wspólnoty Ahmadiyya. Jest również prawnukiem Obiecanego Mesjasza i Reformatora, Hadhrat Mirzā Ghulām Ahmada z Qādiān (as). Został wybrany na to stanowisko w Londynie, Wielkiej Brytanii, przez kolegium wyborcze 22 kwietnia, 2003r., kilka dni po śmierci jego poprzednika Hadhrat, Mirzā Tāhir Ahmada, Khalīfatul Masīh IV (rta).

Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad ukończył szkołę średnią w Liceum Ta‘līm-ul-islam w Rabłah, Pakistan i uzyskał Licencjat z tej samej uczelni.  W 1976 zdobył tytuł magistra z Ekonomiki Rolniczej na Uniwersytecie Rolniczym w Faisalabad, Pakistanie.
Przed wyborem na Khalīfa, Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) zgromadził imponującą listę posług humanitarnych podkreślającą jego zaangażowanie w edukację i filantropię.

Jego altruistyczne starania zabrały go w 1977 roku do Ghany gdzie, przez kilka lat, służył, jako dyrektor różnych szkół muzułmańskich Ahmadiyya. Pomógł w otwarciu średniej szkoły Ahmadiyya w Salaga, gdzie służył jako dyrektor przez pierwsze dwa lata jej istnienia.

Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) miał możliwość użycia wiedzy zdobytej na studiach, ekonomiki rolniczej, aby wykonywać badania dotyczące produkcji pszenicy w Ghanie. Pierwszy, zakończony sukcesem eksperyment sadzenia, wzrostu i pielęgnacji pszenicy jako uprawy gospodarczej był wystawiony na międzynarodowych targach, a rezultaty zostały przedłożone Ministrowi Rolnictwa Ghany.

W grudniu 1997r., Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) został mianowany na stanowisko Nadir-e-A‘lā (przewodniczący zarządu) Sadr Anżuman Ahmadiyya Pakistan. W 1999 roku, Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) został fałszywie oskarżony o bluźnierstwo i niesłusznie oskarżony o zniesławienie wersetów z Koranu.  Został aresztowany i więziony przez jedenaście dni w jego rodzinnym mieście Rabłah dopóki wykazano, że oskarżenia wniesione przeciwko niemu były całkowicie bezzasadne.

Hadhrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) obecnie mieszka w Londynie, Wielkiej Brytanii. Jako duchowy przywódca muzułmanów Ahmadī na całym świecie, energicznie wspomaga oraz walczy za sprawę islamu poprzez pokrzepiające oraz wzmacniające przesłanie pokoju i współczucia dla ludzkości.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.