Zaginione Plemiona Odnalezione

Ruszył w kierunku Indii w poszukiwaniu zaginionych plemion.


Za Eufratem

Tradycyjna żydowska historia i teksty biblijne podzieliły semicki lud na dwanaście plemion. W czasach Jezusa (as) tylko dwa z nich znajdowały się w rejonie jego nauczania (Palestynie), a miejsce pobytu pozostałych dziesięciu zawsze pozostawało pewną tajemnicą.

Historyk pochodzący z II wieku Józef Flawiusz, napisał w swojej książce Starożytność Żydów, że dziesięć plemion znajdowała się w jego czasie ,,za Eufratem", to znaczy na wschodzie dzisiejszego Iraku oraz w sięgającym do Indii Imperium Perskim.

Warto także wspomnieć, że wczesna historia Kościoła dokumentuje istnienie Ewangelii w języku hebrajskim znalezionych w Indiach, co potwierdza także obecność Izraelitów w Indiach. Święty Hieronim (400 r. n.e.) napisał, że w drugim wieku uczony Pantaenus natknął się w jego podróżach na ten dokument. Św. Hieronim pisze dalej, że Izraelici w jego czasie nadal zamieszkiwali w Imperium Perskim.


Misją Jezusa (as) było dotarcie do Zaginionych Plemion (lub ,,Owiec") Izraela, jak stwierdzono w Ewangelii Mateusza 15:24. Było więc niezbędnym aby migrował na wschód.


Przybywa wiele dowodów, że ludy Afganistanu, północno-zachodnich Indii (szczególnie Kaszmiru) i sąsiadujących obszarów są potomkami Izraelitów. Ich cechy fizyczne, język, folklor, obyczaje i święta świadczą o ich izraelickim dziedzictwie. Dowody pochodzą również od nazw jakie dają swoim wsiom, ich zabytkom i starożytnym dziełom historycznym.


Niektóre pilotażowe badania genetyczne ludzi żyjących w Indiach, którzy do dnia dzisiejszego nazywają siebie ,,Bene Izrael" lub ,,Dzieci Izraela" potwierdzają bliskowschodnie pochodzenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.