Starożytne Teksty


Hinduskie i buddyjskie teksty potwierdzają podróże Jezusa(as) do tego regionu.


W pierwszym wieku północne Indie były ogromnym centrum nie tylko hinduizmu, ale także buddyzmu. Izraelici, którym Jezus (as) czynił posługę w tych regionach w większości praktykowali judaizm, ale jest prawdopodobne, że wielu przyjęło również miejscowe religie, hinduizm i buddyzm.


Możliwe jest przebadanie śladów Jezusa (as) na tych ziemiach na podstawie niektórych z tekstów:


Starożytne księgi hindusów nazywane są Puranami. Jedna z nich, Bhavishya Maha Purana (napisana w sanskrycie) zawiera relację króla Indii, Salivahana, ze spotkania z ,,Isa-Masiha" (Jezus Mesjasz) - religijną osobistością o jasnej karnacji, będącego cudzoziemcem.


Teksty buddyjskie zawierają proroctwa o przyszłym Buddzie, bodhisattwa, o nazwie ,,Bagwa Metteyya" . Jest to wyrażenie w języku pali co dosłownie znaczy ,,o jasnej cerze" lub ,,biały podróżnik". Etymologiczne podobieństwo słowa ,,Metteyya" do ,,Mesjasz" jest znane, a jednym ze znaczeń słowa ,,Mesjasz" jest ,,podróżnik’’.


Jako że słońce chrześcijaństwa rzeczywiście wzeszło w Indiach wraz z osobistym przybyciem Jezusa (as) na te tereny, wiele nauk Jezusa (as) poprzeplatało się z nauką Gautama Buddy. Nawet niektóre przypowieści, zapisane w Nowym Testamencie zostały przypisane Buddzie, taka jak znajdująca się w tekstach buddyjskich przypowieść o siewcy.

Uważa się, że słowo Yuz Asaf, nazwisko osoby pochowanej w Kaszmirze, pochodzi od Buddy Asaf, bowiem w ten sposób Jezus (as) jest ujęty w buddyjskim panteonie świętych.  Termin ten oznacza Buddę, który zebrał ludzi, lub zgromadził stado prawdziwej wiary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.