Jego Ostateczne Zwycięstwo

Uratowany od krzyża ukończył swoją misję.


Cel Spełniony


Jezus odnalazł akceptację w krajach Zaginionych Plemion i zakończył swoją misję podróżując na wschód, do dawnych społeczności Izraelitów.


Istnieje jeden sprzeciw, jeśli Jezus (as) spędził większość swego życia w Indiach, dlaczego ta część jego życia jest tak nieznana i zapomniana?


Trzeba pamiętać o pewnym zjawisku, a mianowicie co dzieje się z religią, kiedy obszar dotąd przez nią opanowany przejmuje inna religia. Na przykład,  Afganistan w owym czasie był ogromnym centrum buddyzmu i posiadał rzeźbione w kamieniu jedne z największych posągów Buddy na świecie,. Obecnie wiara ta zniknęła  stamtąd. Innym przykładem są pogańskie religie Europy zanim dotarło tam chrześcijaństwo.


Izraelickie ludy Afganistanu i Kaszmiru przyjęły islam. Jezus (as) przepowiedział przyjście po nim Posłańca, paraklety (pocieszyciela) ewangelii, spełnione w osobie Proroka Muhammada (saw).


Z czasem stara wiara chrześcijańska została zapomniana przez kolejne pokolenia. Obecnie na tychże terenach mieszkają przede wszystkim ,,ortodoksyjni muzułmanie’’, kultywujący wierzenia jak inni ,,ortodoksyjni muzułmanie".


Jednak pozostałości wyznawców Jezusa Chrystusa wciąż żyją w pobliżu Heratu w Afganistanie. Brytyjski uczony O.M. Burke w swej książce ,,Wśród Derwiszów" opisał tych ludzi. Choć są obecnie muzułmanami, nie zapomnieli o swoim chrześcijańskim dziedzictwie. Mają oni szczególne przywiązanie do Jezusa (as) i nazywają go ,,Yuz Asaf Kaszmiri", który przybył, aby ich nauczać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.