Urodzenie z Dziewicy Marii

Cud narodzin Jezusa(as) jest potwierdzony przez Koran.

Maria - Sprawiedliwa Służebnica Boga

Koran potwierdza dziewicze narodziny Jezusa (as) i odrzuca pogląd, że Maria nie była pobożna i że urodziła nieślubne dziecko. Koran przytacza oświadczenie Marii złożone aniołowi: ,,Jakże mogłabym mieć syna, skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna, ani nie byłam niecnotliwa?"(19:21) Co więcej,  to z powodu jej pobożności Rozdział 19 Koranu zatytułowany jest jej imieniem, a wszyscy pobożni muzułmanie są porównywani do niej.

Bardzo Rzadkie Zjawisko

Nie ma wątpliwości, że poczęcie Jezusa(as) przez dziewicę było cudem. Lecz zgodnie z punktem widzenia muzułmanów Ahmadiyya, cuda zawsze działają zgodnie z prawem Bożym nie ważne jak ograniczone jest przez nas zrozumienie tych praw. Współczesna nauka dopiero zaczęła badać to rzadkie zjawisko.

Na przykład, u zwierząt na niższym szczeblu rozwoju, rzadkie przypadki urodzeń z dziewicy zostały dobrze udokumentowane, co stanowi kompletne zaskoczenie dla zoologów. Są nawet raporty - choć rozproszone – na temat koncepcji istoty ludzkiej bez ojca. Oczywiście badania są kontynuowane i wzmianki o tym zjawisku są tutaj podane tylko aby wykazać, że co kiedyś było uważane za niemożliwe w rzeczywistości może być wiarygodne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.