Syn Boży

Jezus użył tej przenośni nie tylko w odniesieniu do siebie, ale również do wszystkich wiernych.


Termin ,,Syn Boży"

Choć termin ,,Syn Boży" został użyty w odniesieniu do Jezusa (as), należy zauważyć, że Bóg miał zwyczaj używać tego tytułu w stosunku do wielu Swoich wybrańców.


Na przykład, Bóg w Starym Testamencie, odnosi się do Dawida: ,,Ogłoszę Zarządzenia Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.’’ (Księga Psalmów, 2:7)


Co więcej w genealogii Nowego Testamentu, Adam figuruje jako ,,Syn Boży" (Łk, 3:38). W rzeczywistości, niektórzy mogą twierdzić, że Adam może mieć większe prawa do ,,Synostwa Bożego", ponieważ w przeciwieństwie do Jezusa (as) nie miał ani ziemskiego ojca, ani matki.


Aby pogodzić te i wiele innych odniesień nie jest bezzasadne twierdzić, że biblijne użycie terminu ,,Syn Boży" nie musi znaczyć dosłownie "Synostwa Bożego", lecz posiada tylko metaforyczne znaczenie.


Natura Jezusa


To metaforyczne rozumienie „Synostwa Bożego” jest popierane przez słowa samego Jezusa (as) i jego działania. Jezus (as) jest znany z angażowania  się w wiele ludzkich nabożnych działań takich jak post i modlitwa. Ale być może najbardziej istotnym dowodem jest fakt, że sam Jezus (as) przyznaje się do braku wiedzy o przyszłości, ponieważ, jak twierdził, tylko Ojciec posiadał doskonałą wiedzę. (Mk, 13:32).

Jest  szczególnie godnym uwagi fakt,  że chrześcijańska doktryna podtrzymuje podgląd, że ​​charakter Jezusa (as) jest ,,hipostatyczną unią". Oznacza to, że był w tym samym czasie ,,w pełni Boży" i ,,w pełni człowiekiem". Gdyby to była prawda, to nie powinien on w żadnym momencie zaprzeczać własnej wszechwiedzy.

Te, oprócz innych filozoficznych rozważań, prowadzą do zapytania o biblijne określenie ,,Syn Boży" oraz jego dosłowne stosowanie w odniesieniu  do Jezusa (as).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.