Misja Jezusa (as)

Ogranicza się do dwunastu plemion Izraela, nie do całego świata.

Owce Izraela

Zakres geograficzny misji Jezusa (as) był ograniczony do miejsc, gdzie mieszkali Izraelici. Jezus powiedział nawet: ,,Jestem posłany tylko do owiec, zaginionych z domu z Izraela". (Mt, 15:24).


Izraelici postępowali zgodnie z Torą, a Jezus (as) przyszedł, aby ożywić prawdziwego ducha Tory w sercach Izraelitów i wyjaśnić wszelkie nieporozumienia. Był wyznawcą Mojżesza i nie zmienił ani nie odrzucił Prawa Mojżeszowego . Nowy Testament stwierdza, że Jezus (as) przyszedł tylko wypełnić Prawo, a nie je znieść. (Mt. 5:17).


Zaginione plemiona w Afganistanie


Z dwunastu plemion Izraela, tylko dwa pozostały w swej ojczyźnie. Pozostałe dziesięć plemion znane były jako „Zaginione Plemiona” lub „Zaginione Owce Izraela”, ponieważ nigdy nie powróciły do domu. Większość tych plemion osiadła w Afganistanie, północnych Indiach, a niektóre dotarły aż do Chin. Dlatego też było konieczne, aby Jezus (as) podróżując tam czynił posługę na tych właśnie terenach.


W dzisiejszych czasach istnieje dobry materiał dowodowy wskazujący, że niektóre ludy Afganistanu i Indii oraz sąsiadujących obszarów posiadają spuściznę izraelicką. Jest to oparte na ich własnych ustnych i pisemnych przekazach, cechach fizycznych, języku, folklorze, zabytkach i obyczajach. Większość nazywa nawet siebie ,,Bani Izrael" lub ,,Dzieci Izraela".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.