Cuda Jezusa (as)


Cuda Jezusa(as)
według Koranu

Koran przytacza kilka cudów Jezusa (as), w tym jego zdolność do (symbolicznego) tworzenia ptaków, leczenia różnych dolegliwości, w tym ślepoty i wskrzeszanie umarłych do życia (Koran, 3:50).


Muzułmanie interpretują te szczególne znaki metaforycznie. Ludzie, którzy zaakceptowali Jezusa (as) wzbili się w górę jak ptaki na wyżyny duchowego firmamentu ponad ziemskie, niskie sprawy. Podobnie w metaforycznym sensie, przywrócił wzrok ślepym duchowo i życie martwym duchowo.


Jezus sam nazywał swoich wrogów ,,ślepcami" z powodu ich hipokryzji w sprawach wiary (Mt, 23:26). Sama natura jego słów o uzdrawianiu przekazuje duchowe zmiany, nie fizyczne. Należy również pamiętać, że Jezus mówił w przypowieściach (w sposób symboliczny), jak słynne zdanie: ,,(…) Pójdź za mną a umarli niech grzebią umarłych swoich’’ (Mt, 8:22).


Koran opisuje także niewiernych jako głuchych, niemych i ślepych (Koran, 2:19), a Prorok Muhammad(saw) zaproponował im ,,życie" i odrodzenie po śmierci (Koran 8:25).


Dosłowna interpretacja

Rzeczywiście, trudno domagać się dosłownej interpretacji wszystkich biblijnych cudów. Nawet autorytatywny komentarz Biblii Harpera posuwa się tak daleko, że aż zaleca, aby następujący cud odnoszący się do zmartwychwstania był ignorowany:


Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy zasnęli zostały wzbudzonych. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do Miasta i ukazali się wielu”. (Mt, 27:52-53)


Mirza Ghulam Ahmad (as) wykłada znaczenie tych wersetów w swej doniosłej książce, Jezus w Indiach. Wyjaśnia, że ​​Biblia właściwie relacjonuje szczegóły  duchowej wizji. W języku wizji, jeśli ktoś widzi, że zmarli wyszli z grobów i skierowali się do swych domów interpretuje się, że więzień będzie uwolniony z niewoli i że zostanie uratowany z rąk swoich prześladowców.  Nawiasem mówiąc, ta interpretacja jest również potwierdzona przez książki Gustawa Millera, 10 000 zinterpretowanych snów.


Jak na ironię, podczas gdy chrześcijańscy uczeni doradzają, aby nie czerpać żadnych wartości wynikających z niektórych wersetów Biblii muzułmanin, który twierdzi, że jest Obiecanym Mesjaszem, podejmuje obronę Biblii poprzez ilustrowanie części z metaforycznego piękna w niej zawartego.


Cuda i Boskość

Ponadto, należy pamiętać, że Eliasz także wskrzeszał umarłych do życia (I Księga Królewska, 17:19-22). Dlatego trudno budować argumenty w sporze o boskość Jezusa, jeśli nie uznaje się również boskości Eliasza. Argumentowi, że Jezus dokonywał cudów za sprawą własnych mocy, podczas gdy Bóg działał przez Eliasza, przeczy sam Nowy Testament. W dziejach Apostolskich (2:22) czytamy:

,,Mężowie izraelscy! Posłuchajcie: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.