Znak Jonasza

Jezus (as) przepowiedział, że uratuje się tak jak uczynił to Jonasz (as).


Największy cud Jezusa(as)

Jezus (as) prorokował, że jego los będzie podobny do losu proroka Jonasza (as). Jezus (as) powiedział:

 

„,On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego  znaku  jak tylko znak Jonasza proroka.  Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.’’  (Mt 12:39,40)


Przeżycie - Nie Wskrzeszenie


Znak Jonasza jest relacjonowany w Biblii:

„Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, Mówiąc: Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu.” (Księga Jonasza, 1:17, 2:1,2)


Znakiem jaki Jonasz (as) dał mieszkańcom Niniwy było uratowanie od pewnej śmierci. Przebywał przez pewien okres w niebezpieczeństwie, ale ostatecznie wrócił do życia. Znalazł się żywy w brzuchu ryby, pozostał tam przy życiu przez kilka dni i wyszedł z niej żywy.


Ten sam los był przepowiedziany Jezusowi (as). Miał wejść do grobu żywy, pozostać tam przy życiu przez kilka dni i wyjść żywym. Jeśli Jezus (as) umarłby, byłoby to niewielkim podobieństwem do Jonasza (as).


Historia Jonasza (as) jest przykładem przetrwania - nie wskrzeszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.