Spisek Piłata

Mając współczucie dla Jezusa (as) planował go uratować.


Piłat przekonany o Niewinności Jezusa(as)

Godne uwagi jest świadectwo zawarte w Nowym Testamencie. Poncjusz Piłat wierzył w niewinność Jezusa (as) i nie chciał jego egzekucji. Jednym z czynników wpływających na to był sen żony Piłata przekonujący ją o niewinności Jezusa (as). Wiadomością jaką przekazała Piłatowi było: ,,nie wdawaj się z tym sprawiedliwym." (Mt, 27:19).


Piłat ostatecznie przyzwolił na żądanie Żydów, aby Jezus (as) został ukrzyżowany, jako że bunt rozwijał się. Jednak poprosił o naczynie z wodą i umył ręce w obecności tłumu i wykrzyknął: ,,(…) Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz." (Mt, 27:24).


Plan Uratowania Jezusa

Analiza Ewangelii wyraźnie pokazuje, że Piłat był zainteresowany ratowaniem życia Jezusa (as) do granic swoich możliwości, chociaż starał się zachować oficjalną procedurę nakazaną przez rzymskie prawo. Można wyróżnić tu trzy główne punkty:

·        Ustalił dzień ukrzyżowania tuż przed Szabatem, jako że żydowskie prawo wyraźnie zabrania wieszania na krzyżu po rozpoczęciu Szabatu. Małe jest wtedy prawdopodobieństwo nastąpienia śmierci  zaledwie w ciągu 6 godzi. (patrz ,,Krótki Czas Trwania")

 

·        Kiedy nadszedł czas uśmiercenia Jezusa (as) wraz z dwoma innymi ukrzyżowanymi, Żydzi poprosili Piłata, aby złamać nogi Jezusa (as) (Jan, 19:31). Jednak dwóch centurionów, działających na rozkaz Piłata, nie złamało nóg Jezusa (as) (Jan, 19:31). Piłat był zaskoczony otrzymawszy wiadomość, że Jezus był ,, już martwy" (Mk, 15:44) mimo przedsięwzięcia powyższych  środków ostrożności.

 

·        Według rzymskiego protokołu, ciało miało leżeć w miejscu ukrzyżowania pozostawione na pastwę żywiołów i zwierząt. Jednak Piłat zezwolił na przeprowadzenie czegoś całkiem odbiegającego od normalnych standardów. Zezwolił na oddanie Jezusa (as) jego przyjaciołom, nie wrogom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.