Niepołamane nogi

Miało to zapobiec śmierci przez uduszenie.Uratowany od fatalnego
cios
u

Po tym jak Jezus rzekomo ,,umarł’’ na krzyżu, rzymski żołnierz podjął decyzję, aby podczas gdy jest na krzyżu nie łamać nóg Jezusa (as). Nie bez znaczenia pozostaje ten wypełniający proroctwo epizod.


Ewangelia Jana (19:36) mówi nam, że wypełniły się Pisma (na podstawie Psalmów, 34:20) - kość jego nie będzie złamana. Rzymski żołnierz nie kłopotał się złamaniem nóg Jezusa (as), aby przyspieszyć śmierć, ponieważ myślał, że już nie żyje. Złamanie nóg byłoby katastrofalne ze względu na ciężki uraz z powodu utraty krwi oraz wtórne wstrząsy hipowolemiczne wywołane złamaniem jednej z większych kości w organizmie, kości piszczelowej, w każdej nodze.


Uwaga zawarta w Piśmie w kwestii nie złamania nóg może mieć znaczenie jedynie wtedy  gdy tyczy się żyjącego organizmu. W przypadku zwłok pozostaje  bez znaczenia. Wersety 20 i 21 Psalmu 34 podkreślają to:
,,Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, Żadna z nich się nie złamie.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.